×

Support

For Policy Issues please contact: Visar Hapciu @ visar.hapciu@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Jora LUMEZI @ jora.lumezi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Edlira Dibrani @ edlira.dibrani@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Ndërtimi i termocentralit “Kosova e Re” i domosdoshëm për furnizim stabil me energji elektrike

Ministri i Tregtisë ofron partneritetin e tij për adresimin e sfidave të sektorit privat

Institucionet të jenë më aktive në nxitjen e bizneseve për përfitim të fondeve IPA

Oda Amerikane mirëpret kompletimin e legjislacionit për punësimin e personave me aftësi të kufizuara

Oda Amerikane organizon Turnirin Bamirës të Futbollit “John McCain”

PREV
NEXT

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është organizatë e afaristëve të cilët në mënyrë vullnetare ofrojnë kohën e tyre në mbështetje të qëllimeve dhe objektivave të saj.

Misioni
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është organizatë jo-fitimprurëse, joqeveritare, e themeluar nga Anëtarët e saj me qëllim të mbështetjes së zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike me përfitim të dyanshëm në mes të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës.

Përparësitë Bazike


 • Ftesë për të gjitha ngjarjet e rregullta
 • Pranimi i Informatorit Ditor
 • Pranimi i Buletinit të Odës
 • Pranimi i Buletinit Tremujor Ligjor
 • Logo e kompanisë dhe listimi në ueb-faqe të Odës
 • Oferta ekskluzive nga anëtarët
 • Rekomandim dhe prezantim të biznesit
 • Mundësia për të qenë folës kryesor në tryeza të organizuara nga Oda
 • Shfrytëzimi i sallës së konferencave – pa pagesë
 • Mundësi për sponzorizim dhe reklamim
 • Letër reference të anëtarësisë

Anëtarët Patron

Përparësitë e Anëtarësisë

 • Profil i vecantë në Revisten Horizon të Odës Amerikane
 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim profesional
 • Shfaqja e logos në të gjitha publikimet dhe ngjarjet e Odës
 • 50% zbritje për reklamim në revistën Horizon
 • Deri në 15% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike
 • E drejta për të udhëhequr komitete

Anëtarët Korporatë

Përparësitë e Anëtarësisë

 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim profesional
 • 10% zbritje per reklamim në revisten Horizon
 • Deri në 7% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Biznes i Mesëm

Përparësitë e Anëtarësisë

 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim me biznese
 • Deri në 4% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Biznes i Vogël

Përparësite e Anëtarësisë

 • E drejta për të marrë pjesë në Mëngjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim me biznese
 • E drejta për të udhëhequr komitete

Events hosted by AmCham Kosovo and its members

AmCham Upcoming Events...

OUR

Media Contact

Për Relacionet Mediale ju lutem kontaktoni përmes amcham.media@amchamksv.org
ose +383 38 609 012

Our home is your home

Our staff welcomes you in our headquarters. Please use the option 'Visit us from' ant upper left corner, to find our offices.

REQUEST MEMBERSHIP APPLICATION DOCUMENTS

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

Subscribe to our newsletter

And we’ll do our best to deliver valuable updates and lots of great resources without invading your mailbox.

TOP