×

Support

For Policy Issues please contact: Visar Hapciu @ visar.hapciu@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Adea Kelmendi @ adea.kelmendi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Vanesa Gashi @ vanesa.gashi@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Arian ZEKA

Drejtor Ekzekutiv

Florida BEQIRI

Zyrtare e Protokollit

Visar HAPÇIU

Menaxher për Politika

Tea BLAKAJ

Sekretare Gjenerale e Qendrës së Përgjithshme

Udhëheqës i Institutit

Udhëheqës i Institutit për Hulumtime Ekonomike Theodore Roosevelt

Lorik HOXHA

Zyrtar i Financave

Edlira DIBRANI

Asistente e Komunikimeve

Fatos SYLAJ

Administrator i TI-së

Mentor BISLIMI

Mjeshtër i Shkollës së Shahut Woodrow Wilson

5l3a8636-copy-neww

Arian Zeka është Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ai është emëruar në këtë pozitë në qershor të vitit 2012, pasi ka shërbyer më parë si Zëvendës Drejtor dhe Udhëheqës i Departamentit të Politikave që nga Nëntori i vitit 2009.

Krahas udhëheqjes së implementimit të një programi aktiv të shërbimeve, aktiviteteve dhe ngjarjeve në mbështetje të anëtarëve të Odës, ai gjithashtu promovon imazhin publik të organizatës duke shërbyer si ‘përfaqësues’ i Odës dhe duke ndërmjetësuar në emër të anëtarëve të saj me udhëheqësit e tjerë të Kosovës, komunitetet ndërkombëtare të biznesit, dhe me përfaqësuesit e agjencive qeveritare vendore dhe ndërkombëtare.

Detyrat dhe përgjegjësitë e tij përfshijnë krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve produktive të punës me organizatat dhe individët relevantë për Odën. Ai përfaqëson Odën Amerikane në Kosovë në mekanizmat më të rëndësishëm ekonomik në nivel shtetëror dhe ndër-institucional, siç është Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Gjatë vitit 2015, ai ishtë kryesues i Këshillit Konsultativ, i përbërë nga Ministria e Financave, Administrata Tatimore, Dogana, dhe dy organizata tjera të biznesit.

Gjatë periudhës së tij udhëheqëse, Oda ka dyfishuar anëtarësinë e saj, përderisa në vitin 2013, Oda Amerikane në Kosove ishte Oda me rritjen më të madhe në aspekt të anëtarësisë në mesin e 43 Odave Amerikane në Evropë. Gjithashtu, gjatë shërbimit të tij, Oda Amerikane ka themeluar në vitin 2012 Fondacionin e Bamirësisë, dhe ka fuqizuar edhe më shumë kapacitetet e Qendrës së Arbitrazhit në aspekt të ofrimit të arbitrazhit profesional dhe shërbimeve të ndërmjetësimit. Ai është gjithashtu anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues të Qendrës së Arbitrazhit.

 

5l3a8428-copy

Visar Hapciu aktualisht është Menaxher për Politika dhe Marrëdhënie me Qeverinë në Odën Ekonomike Amerikane. Ai iu bashkua OAEK në Maj të vitit 2010,fillimisht si praktikant, dhe me pas u promovua në pozitën e Asistentit për Politika dhe Administratë. Ai filloi punën si Zyrtar për Politika dhe Projekte nga Marsi 2012.

Visari diplomoi në Universitetin Amerikan në Kosovë (AUK) ku studoi drejtimin e Ekonomisë me Statistikë dhe Menaxhment, si dhe drejtim dytësor ka Politikat Publike. Visari gjuhë amtare e ka gjuhën shqipe, mirëpo flet rrjedhshëm gjuhën angleze dhe ka njohuri fillestare të gjuhës turke dhe italiane.

Para se të fillojë të punojë në OEAK, Visari e përfundoi praktikën në Rrjetin Ballkanik të Gazetarisë Hulumtuese. Ai gjithashtu ka punuar si Asistent për Shërbime të Kontabilitetit.

 

Tea Blakaj eshte bere pjese e Odes Amerikane ne Prill te vitit 2017, ne poziten e Sekretares Gjenerale të Qendres se Arbitrazhit.
Tea eshte juriste me master te perfunduar ne Fakultetin Juridik te Universitetit te Sarajeves, ku ka specializuar ne fushen e arbitrazhit tregtar, konkretisht ne ceshtjen e etikes se arbitrit, qe edhe ka qene pjese kyce e temes se saj te masterit. Tea ka punuar si asistente e profesorit brenda Fakultetit Juridik ne Sarajeve, ne lenden e Drejtes Nderkombetare Private dhe Arbitrazhit Tregtar. Ajo eshte paraqitur edhe si ligjeruese e ftuar nga profesori i lendes se Drejtes Nderkombetare Private te Universitetit publik te Prishtines "Hasan Prishtina", disa here me rradhe gjate vitit 2016.
Me tutje, Tea ka punuar ne fusha te ndryshme te drejtesise. Ka filluar me programin e mbeshtetur nga Komisioni Europian, si praktikante ne Tribunalin Nderkombetar per ish Jugosllavine, ku ka punuar per nje vit me Zyren e Prokurorit. Per me teper, ka punuar edhe si bashkepunetore brenda Zyres per Konsulence Ligjore ne Prishtine, pastaj me Misionin e OSBE-se ne Kosove dhe se fundmi ne fushen e te drejtave te njeriut brenda Institucionit te Avokatit te Popullit. Ajo vazhdon te ofroje mbeshtetje profesionale Keshillit Gjyqesor te Kosoves brenda projektit te UNDP-se "Mbeshtetje Sundimit te Ligjit ne Kosove", ku ofron ndihme juridike ne hartimin e legjislacionit sekondar dhe ngritjen e kapaciteteve brenda Departamentit Ligjor te ketij institucioni.
Gjate gjashte viteve te fundit te karrieres se saj profesionale, Tea eshte angazhuar ne fushen e arbitrazhit tregtar permes hartimit te artikujve mbi ceshtjet aktuale brenda sferes se arbitrazhit nderkombetar tregtar. Punimi i saj i fundit i titulluar: "Perjashtimi i perfaqesuesit ligjor nga procedura e arbitrazhit nderkombetar komercial" i referohet ceshtjes se konfliktit te interesit ne mes arbitrit dhe perfaqesuesit ligjor te pales, bazuar ne dy raste te famshme te arbitrazhit te zhvilluar brenda kornizave te ICSID-se, Hrvatska dhe Rompetrol.

5l3a8446-copy

Adea Kelmendi graduated from the American University in Kosovo in May 2014, where she majored in Economics and Statistics and Management. During her last year of studies, in January, 2014, Adea joined AmCham as an intern. Now, Adea is the Membership Services Officer and has the overall responsibility to coordinate and implement Membership services to all members, in line with the objectives of the organization. She is the first point of contact to all members and prospective members. Adea supports the Executive Director in creating an organizational development strategy by proactively seeking for new opportunities that enhance the organization’s growth as well as the membership base.
You can contact Adea at adea.kelmendi@amchamksv.org.

5l3a8432-copy-2

Vanesa Gashi është Zyrtarja e Komunikimeve në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ajo u bë pjesë e Odës Amerikane në maj të vitit 2016 si Asistente e Komunikimeve.

Detyrat dhe përgjegjësitë e saj përfshijnë koordinimin dhe lehtësimin e komunikimit ndërmjet Odës Amerikane, anëtarëve të Odës Amerikane dhe palëve të treta dhe shpërndarjen e deklaratave të Odës Amerikane te mediet. Ajo poashtu, është Redaktore Ekzekutive e revistës zyrtare të Odës Amerikane Horizont. Përveq detyrave të saj të ndërlidhura me komunikime, ajo poashtu shërben si kordinatore e Shkollës së Shahut Woodrow Wilson

5l3a8622-copy

Lorik Hoxha ka përfunduar studimet në Matematikë Financiare në Banka dhe Sigurime në FSHMN, në vitin 2012, duke vazhduar poashtu studimet në Banka, Financa dhe Kontabilitet në Kolegjin ISPE.

Ai ka qenë pjesmarrës i projektit ndërkombëtar “The Climate Reality Leadership Corps”, në Turqi në vitin 2013 për ëka është edhe i çertifikuar. Është i çertifikuar po ashtu per “European Computer Driving Licence (ECDL)”. I diplomuar në Banka, Financa dhe Kontabilitet, Loriku ka punuar ne Kolegjin ISPE ndërsa tani punon si zyrtar për financa  në Odës Ekonomike Amerikane që nga janari i vitit 2016.

Loriku studion për master në vitin e dytë në “Menaxhment I Financave” në kolegjin Biznesi, si dhe në “Shkenca Kompjuterike” në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”.

fatossylaj

Fatos SYLAj is AmCham Chief Technology Officer.

TOP