×

Support

For Policy Issues please contact: Albion Ujkashi @ albion.ujkashi@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Shkëndije Loshaj-Krasniqi @ shkendije.krasniqi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Edlira Dibrani @ edlira.dibrani@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Diskutohen specifikat e projektligjit për partneritete publiko-privat

Oda Amerikane prezanton potencialet për investime në Kosovë edhe në Britani të Madhe

Dialogu publiko-privat, parakusht për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik

Të krijohen masa të reja fiskale për nxitjen e rritjes së sektorit të prodhimit

Oda Amerikane mirëpret mos-kalimin e amandamentit për lejimin e importit të veturave më të vjetra se 10 vite

PREV
NEXT

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është një asociacion i përfaqësuesve të bizneseve të cilët në mënyrë vullnetare kontribuojnë kohën e tyre në arritjen e qëllimit dhe objektivave të saj

Misioni
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare, e themeluar nga Anëtarët e saj me qëllim të mbështetje së zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike përfituese mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës.

Basic Benefits


 • Invitation to all regular events
 • Receive Daily Digest
 • Receive AmCham Newletter
 • Receive Quarterly Legal Update
 • Company logo & listing on AmCham web-site
 • Exclusive member to member offers
 • Business referrals & introduction
 • Eligible to chair Committees
 • Keynote speaker opportunity
 • Use of AmCham conference room – free of charge
 • Sponsorship & advertising opportunity
 • Membership Reference Letter

Patron Members

Benefits

 • Profiling in AmCham Horizon Magazine
 • Eligible to participate in Breakfast for Executives
 • High-level business networking
 • Logo display in all AmCham publications & events
 • 50% discount for ads in Horizon Magazine
 • Up to 15% discount in regional and transatlantic trade missions

Corporate Members

Benefits

 • Eligible to participate in Breakfast for Executives
 • High-level business networking
 • 10% discount for ads in Horizon magazine
 • Up to 7% discount in regional and transatlantic trade missions

Medium Business

Member Benefits

 • Eligible to participate in Breakfast for Executives
 • Business networking
 • Up to 4% discount in regional and transatlantic trade missions

Small Business

Member Benefits

 • Eligible to participate in Morning Coffee
 • Business networking

OUR

Media Contact

For Media Relations, please contact: amcham.media@amchamksv.org
or +381 38 609 012.

Our home is your home

Our staff welcomes you in our headquarters. Please use the option 'Visit us from' at upper left corner, to find our offices.

REQUEST MEMBERSHIP APPLICATION DOCUMENTS

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

Subscribe to our newsletter

And we’ll do our best to deliver valuable updates and lots of great resources without invading your mailbox.

TOP