×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Oda Amerikane organizon një tryezë diskutimi për politikat fiskale dhe luftimin e ekonomisë joformale

Oda Amerikane në Kosovë kërkon heqjen e masave kufizuese në importe të cilat afektojnë mallrat e kompanive në pronësi ndërkombëtare

Oda Amerikane i kërkon Qeverisë që të adresojë menjëherë sfidat e rritjes ekonomike

Komiteti i Grave në Energji dhe Miniera i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Aktivitetin e USAID për Qëndrueshmëri të Energjisë në Kosovë

Oda Amerikane organizon një diskutim me Drejtorin e Përgjithshëm të Doganës

PREV
NEXT

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është një asociacion i përfaqësuesve të bizneseve të cilët në mënyrë vullnetare kontribuojnë kohën e tyre në arritjen e qëllimit dhe objektivave të saj

Misioni
Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është organizatë jofitimprurëse dhe joqeveritare, e themeluar nga Anëtarët e saj me qëllim të mbështetje së zhvillimit të marrëdhënieve ekonomike përfituese mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës.

Përfitimet Bazike


 • Ftesë për të gjitha ngjarjet e rregullta
 • Pranimi i Informatorit Ditor
 • Pranimi i Buletinit Periodik mbi Ndryshimet Ligjore
 • Logo e kompanisë dhe listimi në ueb-faqe të Odës
 • Oferta ekskluzive nga anëtarët
 • Rekomandim dhe prezantim të biznesit
 • E drejta për të udhëhequr komitete
 • Mundësia për të qenë folës kryesor në tryeza të organizuara nga Oda
 • Shfrytëzimi i sallës së konferencave – pa pagesë
 • Mundësi për sponzorizim dhe reklamim
 • Letër reference të anëtarësisë

Anëtar Patron

Përfitimet

 • Profil i vecantë në Revistën Horizon të Odës
 • E drejta për të marrë pjesë në Mëngjesin për Shefa Ekzekutivë
 • Rrjetëzim profesional
 • Shfaqja e logos në të gjitha publikimet dhe ngjarjet e Odës
 • 50% zbritje për reklamim në revistën Horizon
 • Deri në 15% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Anëtar Korporatë

Përfitimet

 • E drejta për të marrë pjesë në Mëngjesin për Shefa Ekzekutivë
 • Rrjetëzim profesional
 • 10% zbritje per reklamim në revistën Horizon
 • Deri në 7% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Anëtar i Mesëm

Përfitimet

 • E drejta për të marrë pjesë në Mëngjesin për Shefa Ekzekutivë
 • Rrjetëzim me biznese
 • Deri në 4% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Anëtar i Vogël

Përfitimet

 • E drejta për të marrë pjesë në Kafen e Mëngjesit
 • Rrjetëzim me biznese

OUR

Media Contact

For Media Relations, please contact: amcham.media@amchamksv.org
or +381 38 609 012.

Our home is your home

Our staff welcomes you in our headquarters. Please use the option 'Visit us from' at upper left corner, to find our offices.

REQUEST MEMBERSHIP APPLICATION DOCUMENTS

Please fill this for and we'll get back to you as soon as possible!

Subscribe to our newsletter

And we’ll do our best to deliver valuable updates and lots of great resources without invading your mailbox.

TOP