10% zbritje për Pakot Boznesore të Internetit dhe Televizioni Digjital

Kompania jonë anëtare Artmotion, e cila ofron shërbime të dedikuara të internetit për të gjitha kategoritë e biznesit, po ofron një zbritje prej 10% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Kjo zbritje aplikohet për abonimet si në vijim:

  • Pakot Biznesore të Internetit
  • Televizioni Digjital

Zbritja prej 10% mund të aplikohet edhe në kontratat ekzistuese për ata anëtarë të cilët veçse janë të abonuar në këto shërbime.

Ju lutem kontaktoni Artmotion në emailin bizneset@artmotion.net ose Valon Gagica në numrin 045 546 500 për asistencë teknike rreth zbritjes dhe shërbimeve.