Anashkalimi i sektorit të prodhimit nuk lejon zhvillimin ekonomik në vend

Prishtinë, 29 janar 2021 – Sektori i prodhimit, si një ndër shtyllat më me ndikim në ekonomi, përmes gjenerimit të vendeve të punës dhe përmbushjes së kërkesës vendore, po përballet me sfida të mëdha. Si rrjedhojë e natyrës së veprimtarive të këtij sektori të cilat nuk mund të kryhen nga distanca, masat mbrojtëse që kufizuan lëvizjen e lirë gjatë vitit 2020, nuk kanë lejuar zhvillimin e këtij sektori.

Gjatë forumit virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, përfaqësuesit e kompanive prodhuese shpalosën eksperiencat e tyre, ballafaqimin me uljen e kërkesës në treg, vonesat në aprovimin e ndihmës financiare shtetërore dhe jo stabilitetin politik, gjatë periudhës së pandemisë. Të njëjtit diskutuan edhe mbi masat dhe politikat që duhet të implementohen nga Qeveria në ardhje, për të siguruar rimëkëmbjen e këtij sektori dhe ekonomisë së Kosovës.

Lorik Fejzullahu, kryesues i Bordit të Drejtorëve të kompanisë Birra Peja, njëherit edhe anëtar i Bordit të Guvernatorëve të Odës Amerikane, foli për përmirësimin e marrëdhënieve tregtare me rajonin dhe proceset doganore. Fejzullahu adresoi edhe çështjen e dumpingut që vazhdon të dëmtoj prodhuesit vendor, ndërsa me theks të veçantë rekomandoi dhe bëri thirrje që Qeveria dhe institucionet shtetërore të shtojnë promovimin e produkteve vendore të krijojnë politikat e qarta për mbrojtjen e prodhuesve. Fejzullahu, gjithashtu, theksoi se për të siguruar fuqizimin ekonomik dhe ndërveprimin mes bizneseve dhe politikës, duhet të krijohet një këshill ekonomik fiskal, i përbërë nga bizneset.

Arbnore Musliu-Kunushefci, menaxhere e financave në kompaninë Eurometal, tha se pandemia COVID-19 ka thelluar impaktin e problemeve ekzistuese në veprimtaritë e tyre prodhuese, veçanërisht për Tatimin e Vlerës së Shtuar (TVSH), që ndikon negativisht edhe në tërheqjen e investitorëve vendor dhe të huaj. Tutje, ajo potencoi se pavarësisht këtyre sfidave, eksporti në shtete të tjera ka qenë burimi kryesor i të hyrave gjatë kësaj periudhe, ndërsa tha se ligjbërësit vendor duhet të marrin parasysh edhe kompanitë e vogla, të profilizojnë nevojat e tyre dhe të sigurojnë mbështetjen e nevojshme.

Pronari i Elsa Group, Brahim Selimaj, nënvizoi impaktin e sektorit të prodhimit në arkën shtetërore si dhe nevojën për fuqizimin e bashkëpunimit mes komunitetit të prodhuesve. Ai, gjithashtu, theksoi se procedurat dhe barrierat burokratike duhet të adresohen nga përfaqësuesit e sektorëve përkatës dhe të kthejnë fokusin e shtetit në ekonomi dhe zhvillimin e saj. Tutje, ai potencoi se bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë për marrëdhënie tregtare duhet të fuqizohet.

Teuta Kurshumlija, Stone Castle, njëherit moderatore e forumit, tha se Qeveria në ardhje duhet që të trajtoj me seriozitet të veçantë sektorin e prodhimit dhe të adresojë konkurrencën e padrejtë dhe çmimet e ulëta të produkteve të huaja në tregun shqiptar, që i bëjnë jo atraktive produktet vendore.