Anëtarët e Odës Amerikane takuan Neil Pickett, Zyrtar i Lartë Tregtar, Shërbimi Tregtar i Jashtëm dhe i SHBA-së në Departamentin e Tregtisë në SHBA

Prishtinë, 25 janar, 2024 – Neil Pickett, Zyrtar i Lartë Tregtar, Shërbimi Tregtar i Jashtëm dhe i SHBA-së në Departamentin e Tregtisë në SHBA, u takua me kompanitë anëtare të Odës Amerikane për të diskutuar sfidat dhe mundësitë në lidhje me bizneset në Kosovë dhe në SHBA.

Takimi theksoi sukseset e fundit, duke përfshirë themelimin e gjykatës komerciale, duke treguar ndikimin pozitiv të bashkëpunimit ndërkombëtar në mjedisin e biznesit të Kosovës. Për më tepër, diskutimet u përqëndruan në riformësimin e perceptimeve për Kosovën si një treg i besueshëm dhe një destinacion tërheqës për biznes. Pjesëmarrësit pranuan nevojën për përpjekje kolektive për të ndryshuar perspektivat e vjetruara, duke synuar tërheqjen e investimeve në rritje dhe nxitjen e rritjes së qëndrueshme.

Një temë tjetër që u shfaq ishte theksi në krijimin e një narrative bindëse për ta pozicionuar Kosovën në mënyrë efektive në skenën globale. U theksuan përpjekjet e vazhdueshme për të adresuar sfidën e imazhit dhe për të krijuar një identitet koheziv, pozitiv të imazhit për të tërhequr bizneset dhe investimet. Po ashtu nga pjesëmarrësit u theksua se duhet të hiqen barrierat në tregtinë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Takimi përfundoi duke nënvizuar rëndësinë e dialogut publik-privat në formësimin e një mjedisi pozitiv të të bërit biznes. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Departamenti Komercial Amerikan theksuan nevojën për bashkëpunim të vazhdueshëm ndërmjet sektorit publik dhe privat, duke nxitur një marrëdhënie dinamike dhe reciprokisht të dobishme.