Bizneset njoftohen me procedurat e zbatimit të nënshkrimit elektronik

Prishtinë, 1 mars, 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë së fundmi organizoi një punëtori interaktive të fokusuar në krijimin e identitetit digjital dhe proceset e nënshkrimit elektronik, ku morën pjesë ekspertët e industrisë Agim Kukaj, Drejtor i Departamentit të TIK në Ministrinë e Ekonomisë, si dhe Gazmend Selmani nga PBC Group.

Ndër pikat kryesore të cilat u theksuan gjatë kësaj punëtorie ishin vlefshmëria e njëjtë e nënshkrimit elektronik dhe atij fizik, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi. Vlen të përmendet se nënshkrimi elektronik është i besueshëm dhe ligjërisht i aplikueshëm në të gjitha proceset dhe duhet të pranohet nga të gjitha institucionet, duke përjashtuar disa raste të veçanta siç është nënshkrimi i kontratës për blerjen e patundshmërisë apo çështjeve trashëgimtare. Për më tepër, folësit theksuan rëndësinë e nënshkrimit elektronik si një mjet i cili shkurton kohën e kryerjes së proceseve dhe ul kostot e shumë shërbimeve.

Agim Kukaj foli për përpjekjet e vazhdueshme të Ministrisë së Ekonomisë së bashku me partnerët e saj punoi shumë për të vënë në fuqi ligjin dhe legjislacionin. Tani, përmes projektit të financuar nga BE-ja, Ministria po sjell ofertat e teknologjisë për të mundësuar nënshkrimin elektronik për qytetarët dhe  vulat elektronike për bizneset, me plane për funksionalizimin e plotë deri në fund të shtatorit. Ai theksoi se vulat elektronike do t’u ofrohen bizneseve me një çmim të arsyeshëm. Dhe ai argumentoi se sa shumë ofrues si rTrust që njihet nga Ministria e Ekonomisë dhe Teknologjisë që shteti po sjell nuk përjashtojnë, por bashkëpunojnë dhe shkëmbejnë informacione. Kukaj theksoi gjithashtu masat proaktive të ndërmarra nga institucionet publike me qëllim të integrimit të këtyre sistemeve. Ai theksoi gjithashtu se ligji u mundëson bizneseve dhe individëve të përdorin nënshkrimet elektronike në aktivitetet e tyre të përditshme. Megjithatë, ai vuri në dukje gjithashtu rëndësinë e krijimit të fushatave të cilat rrisin kuptimin dhe përfitimet e përdorimit të nënshkrimeve elektronike dhe identitetit digjital.

Në anën tjetër, Gazmend Selmani u thellua në tema kruciale si krijimin e shpejtë të nënshkrimit elektronik dhe vulave elektronike të kualifikuara për bizneset, të ndihmuara nga rTrust, një shërbyes i besueshëm i kualifikuar, implementuar nga PBC Group, i akredituar në Bashkimin Evropian, dhe i njohur nga Qeveria e Kosovës. Selmani theksoi besueshmërinë e protokolleve të vërtetimit të rTrust dhe teknologjinë e avancuar të përdorur për verifikimin e ‘gjallërisë’, duke rritur besueshmërinë e përgjithshme të produktit. Për më tepër, për sa i përket vërtetimit, çertifikata digjitale e lëshuar nga një autoritet i besuar siguron të gjitha palët për autenticitetin e pjesëmarrësve në komunikim.