Burime Njerëzore

Komiteti i Burimeve Njerëzore ka për qëllim adresimin e sfidave kryesore që ndërlidhen me tregun e punës, duke përfshirë politikat e burimeve njerëzore, ndryshimet legjislative, (që kanë të bëjnë me punësimin, lejen e punës etc.), shkëmbimi i praktikave të mira dhe njohurive praktike në mes të anëtarëve, dhe rritjen e marrëdhënieve në mes të biznesit dhe edukimit.

Kryesuese: Donika Karaxha (Sutherland)

Anëtarët:

 • Anita Kosumi Ajeti (BPB)
 • Arben Ymeraga (Melita & Partners)
 • Besiane Loxha (Deloitte)
 • Besir Çmega (Railtrans)
 • Dhurata Robaj (EPPC Albania & Kosovo)
 • Fahrije Osmani (Deloitte)
 • Faton Karakashi (Vi-Print)
 • Fjolla Efendiu Salihu (American Hospital)
 • Korab Rezniqi (OAZA)
 • Lendita Rugova (RIT Kosovo)
 • Lorika Tahiri (KFC)
 • Malbora Kosumi (Sigal Uniqua Group Austria)
 • Merita Gashi Hajrizi (Cacttus)
 • Merita Musa Abazi (SIGAL UNIQA Group Austria)
 • Shkelzen Kelmendi (NLB Bank)
 • Shpresa Kika (Sutherland Global Services Kosovo)
 • Sokol Ismaili (INTEREX)
 • Vedat Hajdari (HIB Petrol)
 • Vjollca Parduzi (ASSECO SEE)
 • Vlora Shinondo (KFC)
 • Greta Kamberi (Gjirafa)
 • Arlinda Vllasolli (Trepharm)
 • Blerina Rugova (ProCredit Bank)
 • Denis Didikovic (American School of Kosovo)