Çështje Ligjore

Fushëveprimi i punës së Komitetit për Çështje Ligjore përfshin rishikimin dhe diskutimin e legjislacionit që ndërlidhet me bizneset si dhe ofrimin e opinioneve ligjore sa i përket dispozitave ligjore të aplikueshme – në veçanti ato që kanë të bëjnë me rezultatet dhe kërkesat e dalura nga takimet e komiteteve tjera. Komiteti gjithashtu do të ofrojë rekomandime dhe sugjerime sa i përket ndryshimit të ligjeve ekzistuese apo miratimit të ligjeve të reja.

LEGAL AFFAIRS COMMITTEE
Chairperson Company
Blerina Ramaj RPHS
Members
Trim Gjota ADAS Counsel
Valon Basha Basha&Associates
Jakup Hoti BKT
Delvina Nallbani Boga&Associates
Taulant Hodaj Hodaj&Partners
Ahmet Hasolli Kalo&Associates
Vjosa Kika Kika&Associates
Besa Gashi Raiffeisen Bank
Fisnik Salihu RPHS Law
Fllanza Hakaj Selimaj Legal Consulting
Ardi Shita Shita&Ibrahimaga
Floran Pustina TashkoPustina