E marta e trajnimeve në Odën Amerikane me Benjamin Kolenovic nga Growzillas

Prishtinë, 28 maj 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi sesionin e radhës të e marta e trajnimeve me temë “Parimet e Marketingut Digjital”, me Benjamin Kolenovic nga Growzillas. Sesioni tërhoqi menaxherë të marrëdhënieve me publikun, drejtues të komunikimeve, zyrtarë të komunikimit dhe zëdhënës nga industri të ndryshme, duke përfshirë bankat, telekomunikacionin dhe energjinë.

Benjamin Kolenovic dha një përmbledhje gjithëpërfshirëse të parimeve të marketingut digjital, duke theksuar përfitimet mbi marketingun tradicional. Ai theksoi kostot dhe sfidat e larta të matjes së ROI, marrjes së reagimeve dhe arritjes së normave të larta të konvertimit në marketingun tradicional. Në të kundërt, marketingu digjital ofron avantazhe të tilla si shtrirje e gjerë në internet, opsione të detajuara të synimit, kosto më të ulëta reklamimi dhe akses në të dhëna të vlefshme. Vështrimet e Benjaminit u dhanë të pranishmëve një kuptim të qartë se si të përdorin marketingun digjital në mënyrë efektive.

E marta e trajnimeve ishte një sukses i jashtëzakonshëm, duke i pajisur të pranishmit me njohuri dhe strategji të vlefshme për të rritur përpjekjet e tyre të marketingut digjital. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë është e përkushtuar për vazhdimin e këtyre ngjarjeve arsimore, duke fuqizuar profesionistët me njohuri dhe aftësi të avancuara. Mezi presim t’ju mirëpresim në sesionet tona të ardhshme të e marta e trajnimeve.