Edukim

Roli i Komitetit të Edukimit është që të diskutoj dhe adresoj çëshjet që kanë të bëjnë me politikat e edukimit në vend, si dhe të diskutoj mënyrat se si mund të reduktohet boshllëku i shkathësive punëtore në sektorin privat në favor të kompanive të Odës Amerikane.

Kryesues: Arbër Reçi (Iliria)

Zëvendëskryesues: Ardian Hoxha (American School of Kosova)

Anëtarët:

  • Ajetin Berisha (Kolegji Universum)
  • Visar Jasiqi (Universiteti Amerikan në Kosovë)
  • Xhavit Rexhaj (Universiteti AAB)
  • Enkelejda Shatri (Akademia Evolucion)
  • Shpresa Perolli (American School of Kosovo)
  • Edon Kurtishi (Deloitte)
  • Vildane Kelmendi (Cacttus)
  • Gjeni Shporta (KAEF)