×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Ekonomi Digjitale

Komiteti për Ekonomi Digjitale, i themeluar së fundmi, ka për qëllim adresimin e sfidave kryesore me të cilat përballen bizneset e sektorit të TIK, përfshirë politikat, ndryshimet legjislative,  gjithashtu duke promovuar inovacionin dhe identifikimin e teknologjive në zhvillim që kanë ndikim pozitiv në mënyrën e të bërit biznes dhe përmirësimin e mirëqenies sociale.

Kryesues: Ardian Hoxha (American School of Kosova)
Zëvendëskryesues: Astrit Leti (Cacttus)
Anëtarët
1. Arben Ymeraga (Melita & Partners)
2. Arianit Fazliu (Kutia)
3. Senton Kaçaniku (Artillery One)
4. Shpresa Kika (Sutherland)
5. Valon Canhasi (Hallakate)
6. Ylberina Morina Mala (RIT Kosovo/A.U.K.)
7. Arizona Bërdynaj (Kujtesa)
8. Armend Ukshini (Kosbit)
9. Driton Hetemi (Banka Kombetare Tregtare)
10. Kerem Pamuk (Banka Kombetare Tregtare)
TOP