Eksplorimi i praktikave më të mira të arbitrazhit dhe ndërmjetësimit

Prishtinë, 26 shkurt, 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, në bashkëpunim me Programin e USAID-it për Drejtësi Komerciale, organizuan një tryezë interaktive të fokusuar në përfitimet e mekanizmave alternativë për zgjidhjen e kontesteve. Aktiviteti u hap nga Pëllumb Shala, Zyrtar për Politika në Odën Amerikane, ndërsa u moderua nga Hasie Abdullahu Hajdini, Specialiste për ZAK në USAID CJA.

Paneli i përbërë nga ekspertë të fushës, si Ganimete Xhelili, kryetare e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës, Yll Zekaj, Ndërmjetësues dhe Avokat dhe Kujtesa Nezaj Shehu, Avokate. Gjatë gjithë diskutimit, paneli dhe moderatorja theksuan rëndësinë e të kuptuarit të praktikave të ndërmjetësimit dhe arbitrazhit.

Gjatë forumit, Hasie Abdullahu Hajdini theksoi përpjekjet e Programit të USAID-it për Drejtësi Komerciale në organizimin e sesioneve informuese për bizneset lidhur me arbitrazhin dhe ndërmjetësimin.

Ganimete Xhelili dha njohuri mbi historinë e ndërmjetësimit në Kosovë, duke vënë në dukje momente të rëndësishme si themelimi i Odës së Ndërmjetësuesve në vitin 2019. Ajo ndau statistika që tregojnë zgjidhjen e 10,000 rasteve dhe përfshirjen e 106 ndërmjetësuesve të licencuar, 96 prej të cilëve janë anëtarë të Odës. Xhelili theksoi rolin kritik të komunikimit në proceset e ndërmjetësimit.

Yll Zekaj shtjelloi kornizën ligjore për ndërmjetësimin, duke bërë dallimin ndërmjet ndërmjetësimit të detyrueshëm dhe atij vullnetar. Ai përshkroi procedurat e vendosura nga Ministria e Drejtësisë dhe theksoi efikasitetin dhe kosto-efektivitetin e metodave alternative të zgjidhjes së mosmarrëveshjeve, veçanërisht për bizneset. Zekaj gjithashtu theksoi fleksibilitetin dhe aksesin e ndërmjetësimit, me rreth 90 ndërmjetësues aktivë aktualisht në dispozicion.

Duke folur për arbitrazhin, Kujtesa Nezaj Shehu sqaroi aspektet ligjore, duke theksuar se arbitrat nuk janë të licencuar nga Ministria e Drejtësisë, por njihen sipas ligjeve të arbitrazhit. Ajo shpjegoi avantazhet e arbitrazhit, duke përfshirë aftësinë e palëve për të personalizuar procesin dhe përfundimin e vendimeve të arbitrazhit.