Energji dhe Miniera

Komiteti i Energjisë dhe Minierave i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka për qëllim të adresojë çështje të lidhura me prodhimin dhe furnizimin me energji elektrike, sektorin e minierave dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore, si dhe efiçiencën e energjisë dhe burimet e ripërtëritshme.

Kryesues: Tragakis Miltiadis (NewCo Ferronikeli)

Zëvendëskryesues: George Karagutoff (KEDS)

Anëtarët:

  • Garry Levesley (Contour Global)
  • Burim Asllani (E & E Experts L.L.C)
  • George Karagutoff (KEDS)
  • Miltiadis Tragakis (NewCo Ferronikeli)