×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Arian Zeka

Executive Director & Authorized Representative

Executive Director of the American Chamber of Commerce is responsible for promoting the public image of the Association by serving as the Chamber’s “ambassador-at-large,” and liaising on behalf of its members with other leaders of Kosovo and international business community.

Rrita Rexha

Asistente Ekzekutive

Pëllumb Shala

Zyrtar i Politikave

Morea Pula

Sekretare Gjenerale, Qendra e Arbitrazhit

Adrianë Gruda

Zyrtare e Komunikimeve

Elona Muhaxhiri

Zyrtare e Re e Politikave

Fioreta Istrefi

Këshilltare për Zhvillimin e Biznesit

Fatos Sylaj

Konsulent i Teknologjise Informative

He was appointed in the position of Executive Director of AmCham in 2012, promoting the public image of the Association by serving as the Chamber’s “ambassador-at-large,” and liaising on behalf of its members with other leaders of Kosovo and international business community. Under his leadership, in 2013 AmCham Kosovo was the Chamber with the largest membership acquisition among 43 AmChams in Europe. Also, under his leadership, AmCham established Charity Foundation (2012), Woodrow Wilson Chess School (2016), and Theodore Roosevelt Institute of Economic Research (2017), whereas has further strengthened the capacities of the Arbitration Center, where he also sits as an ex-officio member of the Steering Council.

Arian is a Member of AAB College Steering Council; Member of the Advisory Board of the Law Faculty of University of Prishtina; Member of the Board of Directors of SCARDIAN Insurance Company; Member of National Trade Facilitation Committee; and Member of Steering Council of the National Qualification Authority.

He is a Senior Lecturer at the Society of Certified Accountants and Auditors of Kosovo, teaching management and strategic management certification modules since January 2009.

He served as Vice President of Kosovo CSR Network, Chairman of the Fiscal Consultative Council, Chairman of the Business Community Office at the Kosovo Assembly, Consultant at German Corporation for International Cooperation (GIZ), Consultant at a World Bank funded program, Director of an International Film Festival, etc.

He holds a Master of Science (MSc) degree in Management, and is an alumnus of the U.S. Library of Congress Open World Leadership Program (OWLP) and Joint Vienna Institute (JVI). He is also a Certified Internal Auditor (CIA).

Rrita Rexha

është Asistente Ekzekutive e Odës Amerikane dhe studente në Fakultetin Juridik. Ajo ka filluar të punojë në moshë të re në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve si Zyrtare e Listës së Votimit, më pas është fokusuar në rritjen e saj si Zyrtare Administrative viteve të fundit. Me një përvojë në mbështetje administrative dhe një përkushtim ndaj profesionalizmit, ajo ka sukses në mjedise me ritme të shpejta dhe është e përkushtuar për të kontribuar në suksesin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë.

Pëllumb Shala

është Zyrtar i Politikave në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ai ka një diplomë Master në Marrëdhënie Ndërkombëtare nga Universiteti i Varshavës dhe ka përfunduar studimet universitare për Biznes dhe Ekonomi në Fakultetin Ndërkombëtar të Universitetit të Sheffield, City College. Me përvojë paraprake në Sekretariatin e Këshillit Kombëtar për Ekonomi dhe Investime në Kosovë dhe përvojë të ndryshme praktike në organizata biznesi dhe joqeveritare, ekspertiza e Pëllumbit qëndron në analizën e politikave, angazhimin e palëve të interesuara dhe strategjinë e komunikimit, duke kontribuar në misionin e Odës Amerikane për të nxitur një mjedis të favorshëm biznesi në Kosovë.

Morea Pula
Secretary General, Arbitration Center

Adrianë Gruda

është Zyrtare e Komunikimeve në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Me një diplomë Bachelor në Komunikim Bashkëkohor nga LCC International University në Lituani. Ajo ka fituar njohuri të vlefshme nga një praktikë Erasmus në departamentin e Ndihmës Humanitare dhe Bashkëpunimit për Zhvillim të Caritas-it të Republikës Çeke në Pragë. Përfshirja e saj proaktive në programet e lidershipit dhe rolet e ndryshme si asistente studentore tregojnë përkushtimin e Adrianës për rritjen dhe përsosmërinë profesionale. Tani, Adriana përcjellë ekspertizën dhe pasionin e saj për komunikim efektiv për të çuar përpara misionin e Odës Amerikane, duke u lidhur me palët e interesuara dhe duke përforcuar ndikimin tonë brenda komunitetit të biznesit.

Elona Muhaxhiri
Junior Policy Officer

Fioreta Istrefi

i ka kushtuar tre vjet shërbim Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, ku tani shërben si Sekretare e Përgjithshme e Qendrës së Arbitrazhit. E diplomuar nga Magna Cum Laude nga Instituti i Teknologjisë në Rochester, Kosovë, me një Bachelor të Arteve dhe Shkencave të Aplikuara në Ekonomi, Statistikë dhe Menaxhim, rrugëtimi i Fioretës në role profesionale përfshinte përvoja kryesore si në sektorin privat ashtu edhe në atë publik në Kosovë dhe në MB, duke përfshirë kompanitë si KODE Labs, Ambasada Amerikane në Kosovë, RIT Dubai dhe London Youth.

Në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë, Fioreta filloi si praktikante e USAID-it në Qendrën e Arbitrazhit dhe shpejt përparoi në rolin e saj aktual, duke përmirësuar operacionet dhe duke kontribuar ndjeshëm në efikasitetin e Qendrës së Arbitrazhit. Si Sekretare e Përgjithshme, Fioreta orkestron seancat dëgjimore të gjykatës, ofron këshilla të ekspertëve për rastet e arbitrazhit dhe luan një rol vendimtar në moderimin e ngjarjeve kyçe së bashku me palët e interesuara nga Ambasada e SHBA-së dhe Qeveria e Kosovës.

Fatos SYLAJ

is Internet and Communication Consultant at the American Chamber of Commerce in Kosovo.

TOP