Sektori Financave

Komiteti i Financave i Odës Amerikane synon të adresojë çështjet që lidhen me qasjen në financa të bizneseve apo çështje të tjera relevante me financa.
Komiteti poashtu ofron rekomandime lidhur me projektligjet që kanë të bëjnë me reformat në sistemin financiar në Kosovë.
FINANCIAL SECTOR COMMITTEE
Chairperson Company
Adrian Alo KEP Trust
Members
Shpend Luzha Banka Ekonomike
Suat Bakkal Banka Kombetare Tregtare
Arton Celina BPB Bank
Nusret Hasani Capital RIA
Michael Gold Crimson Capital LLC
Ardian Kastrati FINCA International
Artan Lahaj Fundway
Albin Podvorica Illyria Life
Ramis Ahmetaj Individual
Mergita Ahmetaj Keiretsu Forum SEE
Shpend Nura KEP Trust
Adrian Zylfiu Moneta sh.p.k
Albert Lumezi NLB Banka
Eriola Bibolli ProCredit Bank
Anita Kovacic Raiffeisen Bank
Saimir Dhamo SIGAL UNIQA Group Austria
Genond Mesareja SIGMA
Serhan Ozarsllan TEB Bank
Eda Vaso-Shaqiri Unioni Financiar Prishtinë
Gani Sallauka Vllesa-Co
Blerina Hoti World Vision Kosova