Financa

Komiteti i Financave i Odës Amerikane synon të adresojë çështjet që lidhen me qasjen në financa të bizneseve apo çështje të tjera relevante me financa.
Komiteti poashtu ofron rekomandime lidhur me projektligjet që kanë të bëjnë me reformat në sistemin financiar në Kosovë.
Kryesues: Milazim Abazi (BDO Kosova)
Anëtarët:
 • Agim Demukaj  (External Expert)
 • Albina Qerimi (Burger King)
 • Bashkim Beha (NPB)
 • Fatos Shllaku (Raiffeisen Bank)
 • Fiknete Balaj (Cacttus)
 • Fitim Rexhepaj (Banka Ekonomike)
 • Hidajete Gashi (Meridian Corporation)
 • Ismet Sejdiu (Asseco)
 • Jehona Alaj (Unioni Financiar)
 • Kujtese Ahmetaj (Meridian Express)
 • Ramis Ahmetaj (Individual)
 • Rezak Fetai (TEB)
 • Rinor Gjonbalaj (MDA)