×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Ky manual për Investitorët e Huaj është shkruar nga Udhëheqësja e Departamentit të Tregtisë në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, Sytrime Dervisholli, me qëllim që të ofrojë informata rreth procedurave dhe mundësive të investimeve në Kosovë.
TOP