Gratë Lidere

Komiteti i Grave Lidere do të mundësojë krijimin e një platforme ku do të mund të adresonin çdo çështje secifike me të cilën përballen, apo të shkëmbejnë ide dhe eksperienca, si dhe të shërbejnë si kampion në promovimin e angazhimit të gruas në biznes, gjë e cila do të mund të pëmirësonte strukturën ekzistuse gjinore në biznes në Kosovë.

Anëtarët:

  • Arta Celina (Raiffeisen Bank)
  • Dua Shehu Gorani (AVC)
  • Merita Gjyshinca Peja (Raiffeisen Bank)
  • Aferdita Saracini Kelmedi (RTV 21)
  • Loreta Peci (PwC)
  • Eriola Bibolli (ProCredit Bank)
  • Ernesta Zhubi (Prince Coffee House)
  • Ardiana Bunjaku (SCAAK)
  • Melita Ymeraga (Melita & Partners)
  • Rrona Randobrava (LIMAK)