Gratë Lidere

Komiteti i Grave Lidere do të mundësojë krijimin e një platforme ku do të mund të adresonin çdo çështje secifike me të cilën përballen, apo të shkëmbejnë ide dhe eksperienca, si dhe të shërbejnë si kampion në promovimin e angazhimit të gruas në biznes, gjë e cila do të mund të pëmirësonte strukturën ekzistuse gjinore në biznes në Kosovë.

Anëtarët:

 • Shemsije Dërmaku (GRAND Decor)
 • Arta Celina (Raiffeisen Bank)
 • Shpresa Peroli (American School of Kosova)
 • Dua Shehu Gorani (AVC)
 • Merita Gjyshinca Peja (Banka Ekonomike)
 • Aferdita Saracini Kelmedi (RTV 21)
 • Loreta Peci (PwC)
 • Eriola Bibolli (ProCredit Bank)
 • Ernesta Zhubi (Prince Coffee House)
 • Ardiana Bunjaku (SCAAK)
 • Melita Ymeraga (Melita & Partners)
 • Rrona Randobrava (LIMAK)