×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Green Committee

Komiteti i Gjelbër është një grup multi-sektorial i anëtarëve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, të mbledhur rreth nevojës për të avancuar mbrojtjen e mjedisit dhe agjendën e gjelbër në Kosovë.
Komiteti është formuar për t'i dhënë industrisë një zë të fuqishëm dhe një vend në tryezë gjatë gjithë këtij procesi, por edhe me qëllimin e mbështetjes së fortë të procesit që do të jetë i dobishëm për të gjithë shoqërinë.
 
 
Chairperson: Nina Elezovic, Coca-Cola
Vice Chairperson: Guri Shkodra, SOWI
 
Members of the Committee:
 • BKT – Agon Skeja
 • Banka Ekonomike – Arijan Haxhibeqiri
 • Meridian Corporation – Fatmir Aliu
 • Raiffeisen Bank – Antigona Limani Bejtullahu
 • NLB – Mirsad Haskaj
 • KEDS - will get back to you with the names
 • Elkos Group – Valon Gashi
 • Ferronikeli – Learta Berisha
 • HIB – Visar Bytyqi
 • KEP – Shpend Nura
 • ProCredit – Fatos Hasani
 • TEB - Serhan Ozarslan and Driton Latifi
 • FINCA – Auberon Kelmendi
 • LIMAK - Ermira Elshani
TOP