×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Industria e tregtisë së automjeteve është pjesë e industrisë automotive, që ka të bëjë me shitjen, blerjen dhe lëshimin me qira të veturave te konsumatorët. Blerja e një veture drejtpërdrejt nga prodhuesi është shumë jokonvencionale, madje, në disa shtete të SHBA-së është ilegale.
Industria e tregtisë së automjeteve është pjesë e industrisë automotive, që ka të bëjë me shitjen, blerjen dhe lëshimin me qira të veturave te konsumatorët. Blerja e një veture drejtpërdrejt nga prodhuesi është shumë jokonvencionale, madje, në disa shtete të SHBA-së është ilegale.
Skema kombëtare energjetike e Kosovës përbëhet nga mbi 90% qymyr, ndërsa pjesa tjetër përbëhet nga burime të ripërtëritshme dhe lëndë djegëse të tjera fosile. Sektori i energjisë vuan nga disa probleme të cilat rrjedhimisht pengojnë aftësinë e tij për të arritur potencialin e plotë...
“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend.
“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend.
TOP