×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend.
“Industritë në fokus” është një botim i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e të bërit biznes në vend, mundësitë për rritje dhe kontribut për zhvillim ekonomik në vend.
TOP