Komiteti i Grave në Energji dhe Miniera i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Aktivitetin e USAID për Qëndrueshmëri të Energjisë në Kosovë

Prishtinë, 26 korrik 2023 – Komiteti i Grave në Energji dhe Miniera (WEM) i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Aktivitetin e USAID për Qëndrueshmëri të Energjisë në Kosovë (ESA).

ESA synon të forcojë sigurinë energjetike të vendit duke rritur kapacitetin dhe qëndrueshmërinë e institucioneve vendore në zhvillimin e tregut të energjisë, integrimin rajonal dhe investimet në infrastrukturën energjetike. ESA po punon në mënyrë aktive drejt mbështetjes së institucioneve lokale dhe zhvilluesve privatë të burimeve të rinovueshme të energjisë (BRE) për të promovuar dhe zbatuar projektet e BRE.

Një nismë e dukshme e zhvilluar nga ESA është programi i praktikës “Energjia e Re”, i cili synon të promovojë integrimin e fuqisë punëtore të të rinjve, veçanërisht nga komunitetet e margjinalizuara, duke ofruar praktikë me institucionet kryesore qeveritare dhe zhvilluesit privatë në sektorin e energjisë së rinovueshme në Kosovë.

E themeluar në vitin 2022, WEM funksionon si një qendër strategjike që mbron diversitetin gjinor dhe përpjekjet për përfshirje në sektorët e energjisë dhe minierave. Me 24 bashkëthemeluese nga prejardhje të ndryshme, duke përfshirë gra inxhiniere, eksperte mjedisore, politikëbërëse, administratore, personel të burimeve njerëzore dhe marketing, dhe akademike, WEM është e pozicionuar mirë për të nxitur ndryshime me ndikim.

Memorandumi i Mirëkuptimit forcon bashkëpunimin midis WEM dhe ESA, duke synuar të ofrojë mbështetje dhe ndihmë në zbatimin e mentorimit për Programin e Praktikës “Energjia e Re”. ESA do të përfshijë anëtarët e WEM në iniciativat e tyre të trajnimit në lidhje me çështjet e energjisë. Ndërkohë, WEM është vendosur të ofrojë mundësi mentorimi për praktikantët, duke plotësuar mbikëqyrjen e tyre në kompanitë pritëse, së bashku me kryerjen e trajnimeve dhe seminareve të lidhura me energjinë.

Ky partneritet, i udhëhequr nga interesat dhe objektivat e përbashkëta, përfaqëson një përkushtim për avancimin e diversitetit gjinor, promovimin e integrimit të fuqisë punëtore të të rinjve dhe nxitjen e zhvillimit të qëndrueshëm të energjisë në Kosovë.