Konsulencë dhe shërbime tjera falas lidhur me shërbimet shëndetësore nga Shield Brokers

Anëtari ynë, Shield Brokers, ka krijuar një ofertë Anëtarë për Anëtarë për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane, e cila përfshin konsulencë ose shërbime të tjera falas lidhur me sigurimet shëndetësore. Shërbimet e ofruara janë si në vijim:

  • Konsulencë (për ndërtimin e paketës të sigurimit duke hartuar plan të mbulimeve të çasshme për bizneset sipas nevojave të tyre)
  • Prokurim i ofertave (kontaktimi dhe negocimi me të gjitha kompanitë e sigurimeve bashkëpunuese, si dhe analiza dhe vlerësimi i ofertave)
  • Menaxhim i kontratës (duke u kujdesur për komunikimin, ndryshimet apo sqarimet rreth kontratave)
  • Asistencë në rast dëmtimi (duke përfshirë pranim-dorëzimin të kërkesave për dëmshpërblim)

Për të mësuar më shumë për ofertën ju lutemi kontaktoni Shield Brokers në numrin e telefonit +383 49 909 200 apo përmes emailit agon.pacolli@shieldbrokers.com

Për më shumë informata rreth kompanisë ju lutem vizitoni uebfaqen zyrtare duke klikuar vegzën: https://www.shieldbrokers.com/