Kujdesi Shëndetësor

Komiteti i Kujdesit Shëndetësor i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka për qëllim tq adresojë sfidat me të cilat përballen kompanitë që operojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor, qoftë në nën-sektorin farmaceutik apo atë spitalor. Veçanërisht Komiteti fokusohet në çështje që kanë të bëjnë me lejet dhe licencat, implementimin e Ligjit për Shëndetësi, dhe të tjera që kanë të bëjnë me forcimin e pozitës së sektorit privat.

Kryesuese: Armend Agani (AGANI Ltd.)

Anëtarët:

  • Mergim Prishtina (Trepharm)
  • Vullnet Kusari (American Clinic)
  • Petrit Kusari (Asgeto)
  • Igli Larashi  (Spitali Amerikan)
  • Milaim Abdullahu  (Santefarm)