Kujdesi Shëndetësor

Komiteti i Kujdesit Shëndetësor i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë ka për qëllim tq adresojë sfidat me të cilat përballen kompanitë që operojnë në sektorin e kujdesit shëndetësor, qoftë në nën-sektorin farmaceutik apo atë spitalor. Veçanërisht Komiteti fokusohet në çështje që kanë të bëjnë me lejet dhe licencat, implementimin e Ligjit për Shëndetësi, dhe të tjera që kanë të bëjnë me forcimin e pozitës së sektorit privat.

Kryesuese: Ilirjana Bajraktari Hoxha (American Hospital Kosova)

Zëvendëskryesuese: Ermira Krasniqi (TrePharm)

Anëtarët:

  • Armend Agani (AGANI Ltd.)
  • Vullnet Kusari (American Clinic)
  • Novrus Caushaj (American Hospital Kosova)
  • Petrit Kusari (ASGETO)
  • Juliana Lajthia (Bahçeci Healthcare)
  • Orhan Xhemaili (Elab Kosova)
  • Florent Kavaja (Kavaja Company)
  • Ermira Krasniqi (Trepharm)