×

Support

For Policy Issues please contact: Ardita Hajra @ ardita.hajra@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Shkëndije Loshaj-Krasniqi @ shkendije.krasniqi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Fjolla Bekteshi @ fjolla.bekteshi@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Oferta Anëtarë-për-Anëtarë

...
 • Ofertë nga Mercurius Consulting

  Kompania Mercurius Consulting e cila është e specializuar në ofrimin e shërbimeve për rekrutim dhe avancim të stafit, ofron zbritje prej 20% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane për shërbimet e mëposhtme: Identifikimi i nevojave të klientit Përpilimi i njoftimit (konkursi) për pozitën e punësimit Publikimi i konkursit në portalet e punës dhe në rrjetet sociale Bëjmë...

 • 10% zbritje për Pakot Boznesore të Internetit dhe Televizioni Digjital

  Kompania jonë anëtare Artmotion, e cila ofron shërbime të dedikuara të internetit për të gjitha kategoritë e biznesit, po ofron një zbritje prej 10% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Kjo zbritje aplikohet për abonimet si në vijim: Pakot Biznesore të Internetit Televizioni Digjital Zbritja prej 10% mund të aplikohet edhe në kontratat ekzistuese për ata anëtarë...

 • Konsulencë dhe shërbime tjera falas lidhur me shërbimet shëndetësore nga Shield Brokers

  Anëtari ynë, Shield Brokers, ka krijuar një ofertë Anëtarë për Anëtarë për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane, e cila përfshin konsulencë ose shërbime të tjera falas lidhur me sigurimet shëndetësore. Shërbimet e ofruara janë si në vijim: Konsulencë (për ndërtimin e paketës të sigurimit duke hartuar plan të mbulimeve të çasshme për bizneset sipas nevojave të tyre)...

 • Ofertë speciale nga American School of Kosova

  Anëtari ynë American School of Kosova, ofron zbritje prej 10% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane që vendosin të regjistrojnë fëmijët e tyre në Kampin Veror të ASK-së. Kampi Veror i ASK-së është një program 7 javor (29 qershor – 14 gusht) i pasur me aktivitete të ndryshme, dhe njëkohësisht i përgjegjshëm në mbrojtje ndaj...

 • 50% zbritje në trajnime për QuickBooks

  Anëtari ynë Melita&Partners po ofron një zbritje prej 50% në trajnime për QuickBooks për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Quickbooks®  është udhëheqës i industrisë në softuerët e kontabilitetit menaxherial për biznese të vogla dhe të mesme, duke ofruar një platformë lehtë të kuptueshme për kandidatët, ashtu që ata të mund të njohin konceptet e...

 • Ofertë ekskluzive për shërbimet dhe produktet e ProCredit Bank

  Anëtari ynë ProCredt Bank ofron mundësi të reja në shërbimet e saj bankare për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Ofertat janë të ndara në nivel biznesi, në nivel të pronarit të biznesit si dhe në nivel të punësuarve të biznesit dhe janë siç vijojnë: Shërbimet për bizneset anëtare të Odës Amerikane: Aplikimi për shërbime...

TOP