×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Oferta Anëtarë-për-Anëtarë

...
 • Ofertë Anëtarë për Anëtarë nga Management Development Associates (MDA)

  Kompania anëtare Management Development Associates (MDA) që ka mbi 20 vjet përvojë në fushën e konsulencës, asistencës teknike dhe shërbimeve të komunikimit në Ballkanin Perëndimor, po ofron konsulencë falas, në formën e auditimit cilësor për të përcaktuar gatishmërinë dhe nivelin e përgatitjes së organizatës për një certifikim specifik, për anëtarët e Odës Amerikane. Gjatë dy...

 • Oferta Anëtarë për Anëtarë nga Shkolla Finlandeze

  Shkolla Finlandeze është shkollë ndërkombëtare nga niveli i kopshtit deri në klasën e 12 me lokacion në Prishtinë e cila zbaton sistemin më të mirë të arsimit në botë, atë finlandez. Shkolla Finlandeze është Shkolla e vetme ndërkombëtare Cambridge e cila ofron kualifikimet A Levels së bashku me pedagogjinë dhe kurrikulën finlandeze, e cila së...

 • Oferta Anëtarë për Anëtarë nga IPKO Telecommunications

  IPKO Telecommunications ka prezantuar Virtual Private Server (VPS) i cili ju mundëson përdorimin e serverëve virtual që gjinden në një qendër të sigurt të të dhënave të IPKO-s. Këta serverë në aspektin funksional janë të barasvlershëm me një server të dedikuar fizik, dhe duke qenë të definuar si softuer ata mund të krijohen dhe konfigurohen shumë...

 • Swiss Diamond Hotel – Ofertat e shtatorit

  Swiss Diamond Hotel në Prishtinë ka filluar sezonin e ri me oferta për t’i mbajtur mend. Pas një dite të ngarkuar, plot tension të gjithë meritojnë një pushim të pandërprerë pa asnjë përgjegjësi shtesë. Kjo mund të arrihet përmes njërës prej ofertave të shumta të cilat Swiss Diamond Hotel ofron për mysafirët e tyre siç...

 • Ofertë nga Mercurius Consulting

  Kompania Mercurius Consulting e cila është e specializuar në ofrimin e shërbimeve për rekrutim dhe avancim të stafit, ofron zbritje prej 20% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane për shërbimet e mëposhtme: Identifikimi i nevojave të klientit Përpilimi i njoftimit (konkursi) për pozitën e punësimit Publikimi i konkursit në portalet e punës dhe në rrjetet sociale Bëjmë...

 • 10% zbritje për Pakot Boznesore të Internetit dhe Televizioni Digjital

  Kompania jonë anëtare Artmotion, e cila ofron shërbime të dedikuara të internetit për të gjitha kategoritë e biznesit, po ofron një zbritje prej 10% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Kjo zbritje aplikohet për abonimet si në vijim: Pakot Biznesore të Internetit Televizioni Digjital Zbritja prej 10% mund të aplikohet edhe në kontratat ekzistuese për ata anëtarë...

 • Konsulencë dhe shërbime tjera falas lidhur me shërbimet shëndetësore nga Shield Brokers

  Anëtari ynë, Shield Brokers, ka krijuar një ofertë Anëtarë për Anëtarë për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane, e cila përfshin konsulencë ose shërbime të tjera falas lidhur me sigurimet shëndetësore. Shërbimet e ofruara janë si në vijim: Konsulencë (për ndërtimin e paketës të sigurimit duke hartuar plan të mbulimeve të çasshme për bizneset sipas nevojave të tyre)...

 • Ofertë speciale nga American School of Kosova

  Anëtari ynë American School of Kosova, ofron zbritje prej 10% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane që vendosin të regjistrojnë fëmijët e tyre në Kampin Veror të ASK-së. Kampi Veror i ASK-së është një program 7 javor (29 qershor – 14 gusht) i pasur me aktivitete të ndryshme, dhe njëkohësisht i përgjegjshëm në mbrojtje ndaj...

 • 50% zbritje në trajnime për QuickBooks

  Anëtari ynë Melita&Partners po ofron një zbritje prej 50% në trajnime për QuickBooks për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Quickbooks®  është udhëheqës i industrisë në softuerët e kontabilitetit menaxherial për biznese të vogla dhe të mesme, duke ofruar një platformë lehtë të kuptueshme për kandidatët, ashtu që ata të mund të njohin konceptet e...

 • Ofertë ekskluzive për shërbimet dhe produktet e ProCredit Bank

  Anëtari ynë ProCredt Bank ofron mundësi të reja në shërbimet e saj bankare për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane. Ofertat janë të ndara në nivel biznesi, në nivel të pronarit të biznesit si dhe në nivel të punësuarve të biznesit dhe janë siç vijojnë: Shërbimet për bizneset anëtare të Odës Amerikane: Aplikimi për shërbime...

TOP