Menaxhimi i rreziqeve dhe pasigurive të reja në arbitrazh

Prishtinë, 28 mars 2023 – Në ditën e dytë të javës së arbitrazhit të organizuar nga Oda Amerikane e Kosovës dhe Aktiviteti për Drejtësi Komerciale të USAID-it, ekspertët ligjorë u mblodhën për të diskutuar mbi rreziqet dhe pasiguritë e reja në arbitrazh dhe mënyrën e menaxhimit të ndryshimit.
Behar Ejupi, kryetar i Odës së Avokatëve të Kosovës, theksoi përfitimet e arbitrazhit për qytetarët dhe bizneset, duke thënë se “Oda e Avokatëve të Kosovës në vazhdimësi e ka mbështetur arbitrazhin sepse qytetarët dhe bizneset mund të kenë lehtësim të madh. Për më tepër janë avokatët ata që kanë filluar të përshpejtojnë procedurat dhe të ndihmojë arbitrazhin në mënyrën më të mirë të mundshme”.
Ilir Gaxha, Arbitri në Qendrën e Arbitrazhit të Odës Amerikane, pranoi rreziqet e arbitrazhit, veçanërisht vënien në dyshim të paanshmërisë së arbitrit. Megjithatë, ai theksoi rëndësinë e përkushtimit të komunitetit për integritet, duke thënë: “Në këtë formë, komuniteti ynë nuk do të kishte vënë në rrezik karrierën e tyre për t’u korruptuar nga një palë”.
Tea Blakaj, këshilltare ligjore e Kryeministrit të Republikës së Kosovës dhe moderatore e ngjarjes, theksoi rolin e ekspertëve ligjorë në ofrimin e udhëzimeve për bizneset dhe individët në lundrimin e këtyre ndryshimeve.
Ardi Shita, avokat në Shita & Ibrahimaga, ekspert ligjor në komunitetin e biznesit, ranë dakord që arbitrazhi ofron një zgjidhje më profesionale për mosmarrëveshjet civile-ekonomike. Ai vuri në dukje nevojën për përpjekje të mëtejshme të komunitetit për të siguruar që gjykatat lokale të zbatojnë në mënyrë efektive vendimet e arbitrazhit.
Në fund të ditës së dytë të javës së arbitrazhit, pati një përkushtim insistim për miratimin e arbitrazhit si një opsion i zbatueshëm si për individët ashtu edhe për bizneset, edhe përballë rreziqeve dhe pasigurive të reja që lindin me këtë ndryshim.