Ministri Murati zotohet për koordinim me sektorin privat për çështjet fiskale

Vayhdimi i masave të përkrahjes në kuadër të pakos së re të ringjalljes ekonomike për ndërmarrjet e goditura nga pandemia COVID19, rishikimi i mundshëm i politikave tatimore dhe luftimi i ekonomisë joformale ishin çështjet kryesore të diskutuara sot në forumin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë me Ministrin e Financave, Punës dhe Transfereve Hekuran Murati.

Ministri Hekuran Murati tha se çfarëdo rishikimi i politikave tatimore do të bëhet në koordinim të ngushtë me sektorin privat, ndërsa një vendim i mundshëm do të pasojë një analizë të thukët të të gjithë sektorëve të ekonomisë.

Në këtë aspekt Ministri Murati tha se Ministria është duke bërë përpjekje që të ketë një pasqyrë të qartë të ekonomisë në Kosovë, në mënyrë që të lansohet një fushatë formalizimi për të gjithë sektorët. Në këtë mënyrë, Ministria do te mundohet të shqyrtojë kërkesat dhe nevojat e bizneseve dhe në afat të gjatë të bëjë ndërhyrje aty ku është e nevojshme. Ministri theksoi se politikat tatimore në Kosovë janë të konsoliduara mirë por megjithatë ka disa hapësira të cilat kërkojnë rregullim e të cilat mund të ndikojnë edhe në rritjen e mbledhjes së të hyrave buxhetore.

Ministria do të sigurojë një ambient të favorshëm për të bërë biznes dhe për investime ne vend, sepse siç theksoi Ministri Murati, Qeveria duhet të jetë në shërbim të sektorit privat dhe të shoqërisë në përgjithësi. Ai sqaroi edhe për planet e Ministrisë për zbatimin e masave përkrahëse në kuadër të pakos së re të ringjalljes ekonomike të paralajmëruar nga Qeveria, e sidomos për sektorin e prodhimit.

Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë kërkoi nga Ministri Murati që të shmanget mundësia e vendosjes së tatimeve të reja ose rritjes së normave ekzistuese tatimore, derisa ekziston mundësi reale nga mbledhja e më shumë të hyrave buxhetore përmes luftimit të ekonomisë joformale.

Përfaqësuesit e kompanive anëtare të Odës Amerikane shprehën shqetësimet e tyre lidhur me praninë e lartë të aktiviteteve joformale, si dhe të nevojës për rritje të integritetit dhe llogaridhënies brenda institucioneve tatimmbledhëse në vend.