Ministria e Financave Prezanton Pakon e re Fiskale para Odës Amerikane

Prishtinë, 16 janar 2017 – Për t’u informuar rreth Pakos së re Fiskale dhe përmbajtjes së saj si dhe rreth programit të reformave ekonomike, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një ngjarje me Ministrin e Financave Avdullah Hoti, Drejtorin e Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës Sakip Imeri, U.D. i Drejtorit të Përgjithshëm të Doganës së Kosovës Fahri Gashi dhe  Qemajl Marmullakaj Drejtor i Zyrës për Planifikim Strategjik nga Zyra e Kryeministrit.

Drejtori Ekzekutiv Arian Zeka tha se Oda Ekonomike Amerikane vazhdimisht ka qenë e zëshme për nevojën e finalizimit të pakos fiskale duke kërkuar futjen në fuqi të pushimeve tatimore dhe zgjerimin e listës së lëndëve të para të liruara nga detyrimet doganore. Zeka përsëriti se Oda Ekonomike Amerikane do të kerkojë me ngulm edhe rifunksionalizimin e Bordit të Pavarur për Rishqyrtime, si një mekanizëm i rëndësishëm për trajtimin e pavarur në shkallë të dytë të ankesave të bizneseve karshi ATK-së dhe Doganës.

Ministri i Financave Avdullah Hoti prezantoi Pakon e re Fiskale dhe njëkohësisht falenderoi anëtarët e Odës Amerikane për inputin e tyre. Ministri Hoti theksoi se kjo pako përfshin shtatë masa bazike administrative të cilat kanë për qëllim lehtësimin e të bërit biznes në vend. Pakoja merr parasysh, mes tjerash, kërkesën e Odës Amerikane për zgjerimin e listës së lëndëve të para të liruara nga tatimet doganore, Udhëzimin Administrativ për pushimet tatimore si dhe rregullimin ligjor të çështjes së humbjeve.

Drejtori i Përgjithshëm të Administratës Tatimore të Kosovës Sakip Imeri tha se orientimi i ATK-së është në thjeshtimin e procedurave dhe lehtësimin e komunikimit me tatimpaguesit, duke theksuar se ky institucion është duke punuar drejt ofrimit të një kanali të ri të komunikimit me tatimpaguesit e mëdhenj.  Ndërsa, Qemajl Marmullakaj nga Zyra e Kryeministrit prezantoi hollësisht programin e reformave ekonomike të cilat do t’i dorëzohen Komisionit Evropian në fund të këtij muaji.

You must be logged in to post a comment.