Ndërmarrësia, e Rëndësishme në Uljen e Papunësisë

Prishtinë, 15 nëntor 2016 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë për të tretin vit me radhë u bë pjesë e javës globale të ndërmarrësisë përmes aktiviteteve për promovimin e ndërmarrësisë dhe luftimin e papunësisë në Kosovë, të papunësië së të rinjëve dhe grave, në veçanti, duke organizuar panelin ”Lufta kundër papunësisë përmes ndërmarrësisë”.

Drejtori Ekzekutiv i Odës Amerikane Arian Zeka vlerësoi se promovimi dhe përkrahrja e ndërmarrësisë në mesin e të rinjëve është e rëndësishme për faktin se edhe sipas raportit të zhvillimit njerëzor të UNDP për vitin 2016, papunësia e të rinjve është më e larta në Evropë. Zeka tha se të gjitha institucionet duhet të angazhohen drejt ofrimit të kushteve të favorshme për punësim, në përputhje me trendet e ekonomisë dixhitale, duke qenë se niveli i papunësisë në vend është mjaft i lartë.

Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi theksoi se përkrahja e ndërmarrësisë është kyçe për zhvillimin ekonomik të vendit dhe të shoqërisë në përgjithësi, duke shtuar se niveli i arsimit është sfida kryesore me të cilën përballet kjo ministri. Abrashi tha se sektori privat është gjeneruesi kryesor i vendeve të reja të punës dhe zhvillimit ekonomik, por që ky sektor mbështetet në fuqi punëtore të shkathtë dhe të aftë për të përcjellur trendet e fundit që shpien në zhvillim të arsimit dhe si rezultat, zhvillimit ekonomik.

Ministrja e Tregtisë dhe Industrisë Hykmete Bajrami diskutoi rreth angazhimit të Qeverisë së Kosovës për të luftuar papunësinë në Kosovë, përmes fuqizimit të sektorit privat dhe rritjes së konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve kosovare, si gjeneruesit kryesorë të krijimit të vendeve të punës në vendin tonë, programeve dhe projekteve për trajnime specifike bazuar nga kërkesat në sektorë të ndryshëm të bizneseve, intership biznesi, harmonizimin sa më mirë të tregut të punës me arsimimin në Kosovë, subvencioneve për kurse intensive profesionale për studentë, pajisje me certifikata kredibile për vende të reja pune, qasje në financa etj.

Mërgim Cahani Themelues dhe Shef Ekzekutiv i Gjirafa Inc dhe President i Bordit të Guvernatorëve të Odës Ekonomike Amerikane diskutoi rreth ndikimit të ndërmarrësisë në zgjidhjen e çështjes së papunësisë në Kosovë, duke theksuar se ndërmarrësia jo vetëm që lufton papunësinë, por edhe krijon vende të reja të punës me pozita të cilat nuk kanë ekzistuar më herët, në hap me zhvillimin e teknologjisë.

Arjeta Spahiu Kryeshefe Ekzekutive e Advoco Solutions dhe Anëtare e Bordit të Guvernatorëve të Odës Amerikane diskutoi mbi konfilktet e brendshme që një ndërmarrës potencial ka para vendimit për të krijuar një ndërmarrje, çështje kjo e cila, sipas saj, ndodh si pasojë e standardeve personale si dhe rrethanave socio-politike.

Të pranishmit në këtë diskutim, kryesisht të rinjtë patën mundësi të diskutojnë rreth çështjeve të cilat i konsiderojnë sfida apo pengesa në zhvillimin e hapave të tyre të ndërmarrësisë.