Ndikimi strategjik i marketingut dixhital në rritjen e biznesit

Prishtinë, 16 nëntor 2023 – Në kuadër të aktiviteteve të Javës Globale të Ndërmarrësisë 2023, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një panel diskutimi mbi Ndikimin Strategjik të Marketingut Dixhital në Rritjen e Biznesit, ku morën pjesë ekspertë të dalluar në fushën e marketingut në Kosovë.

Arianit Fazliu, CEO i Kutia dhe kryesues i Komitetit të Ekonomisë Dixhitale, moderoi diskutimin, duke theksuar rëndësinë në rritje të marketingut dixhital në formësimin e zhvillimit të bizneseve. Panelistët, duke përfshirë Benjamin Kolenovic (CEO i Growzillas), Gëzim Avdiu (CEO i Pixels) dhe Genc Meraku (Themelues i Zero Pozitive), dhanë njohuri të vlefshme për peizazhin në zhvillim të marketingut dixhital në Kosovë.

Genc Meraku ofroi një kontekst historik të zhvillimit të marketingut në Kosovë, duke vënë në dukje ndryshime të rëndësishme në marrëdhëniet ndërmjet markave dhe konsumatorëve. Ai theksoi thelbin e qëndrueshëm të marketingut si një shkencë strategjike me një qasje të orientuar drejt shërbimit. Ai gjithashtu theksoi rolin e rëndësishëm të përmbajtjes në marketing, duke theksuar rëndësinë e faqeve të internetit miqësore për celularin dhe rolin kritik që luan Live Chat në angazhimin e klientëve.

Benjamin Kolenovic ndau qasjen gjithëpërfshirëse të Growzillas ndaj marketingut dixhital, duke theksuar rëndësinë e strategjive të drejtuara nga të dhënat, kërkimin e tregut, analizën e konkurrencës dhe përafrimin e vizionit të klientit. Është prezantuar edhe historia e suksesit të një klienti që ka arritur mbi 5 milionë euro shitje përmes Live Chat dhe Inteligjencës Artificiale.

Gëzim Avdiu, CEO i Pixels, diskutoi evolucionin e krijimit të përmbajtjes, duke theksuar kalimin nga mediat sociale të bazuara në tekst në qasjet video-centrike. Paneli theksoi së bashku rolin në rritje të AI në marketingun dixhital, duke përfshirë krijimin e përmbajtjes, dizajnin, menaxhimin e rrjedhës së punës dhe optimizimin e detyrave. Ata nënvizuan domosdoshmërinë e një qasjeje të detajuar që përfshin këto elemente për të lundruar në peizazhin dinamik të marketingut dixhital.

Diskutimet e panelit u thelluan në strategjitë adaptive të përdorura nga agjencitë e marketingut në Kosovë, duke adresuar sfidat që lidhen me qasjen e kufizuar në burimet globale. Folësit theksuan ndërlidhjen midis strategjive të marketingut dixhital, identitetit të markës dhe fuqisë transformuese të AI në formësimin e trajektoreve të rritjes së biznesit. Natyra interaktive e panelit angazhoi audiencën në një diskutim më të gjerë, duke mbuluar aspekte të ndryshme të marketingut dixhital. Diskutimet ofruan një përmbledhje gjithëpërfshirëse të ndikimit strategjik të marketingut dixhital në rritjen e biznesit, duke e bërë atë një pikë kryesore të GEW 2023.