Oda Amerikane lehtëson diskutimin e thelluar me Guvernatorin e Bankës Qendrore të Kosovës

Prishtinë, 13 shtator 2023 – Oda Amerikane organizoi një forum diskutimi me Guvernatorin e sapoemëruar të Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili. Forumi i cili u moderua nga Ramis Ahmetaj, kishte për qëllim të nxiste një diskutim gjithëpërfshirës rreth vizionit të Guvernatorit Ismaili për përmirësimin e sektorit financiar të Kosovës dhe perspektivës së përgjithshme ekonomike të Kosovës.

Guvernatori Ismaili nënvizoi objektivat e tij për arritjen e stabilitetit financiar dhe ekonomik në vend, duke u ofruar të pranishmëve njohuri të vlefshme për rolin kryesor që luan Banka Qendrore në rrugëtimin ekonomik të Kosovës.

Në qendër të bisedës ishte shqyrtimi i ndikimit të inflacionit në PBB-në e Kosovës dhe kornizës më të gjerë ekonomike. Guvernatori Ismaili u shpreh optimist për sistemin financiar, duke e cilësuar atë të qëndrueshëm dhe fleksibël.

Gjithashtu, ai foli për agjendën legjislative të Bankës Qendrore të Kosovës, duke nënvizuar ligjet kyçe si Ligji për bankat, Ligji për Sistemet e Pagesave dhe Ligji për Institucionet Jobankare. Guvernatori Ismaili kërkoi në mënyrë aktive rekomandime nga Oda Amerikane dhe konsorciumet e tjera të biznesit, duke njohur rëndësinë e këtyre pjesëve legjislative.

Guvernatori Ismaili theksoi më tej angazhimin e tij për avancimin e dixhitalizimit të infrastrukturës së pagesave për të përshpejtuar proceset e transaksioneve. Një propozim intrigues doli gjatë diskutimit – koncepti i fillimit të një sistemi ndërkombëtar për pagesat rajonale në bashkëpunim me Bankën Botërore.

Biseda pranë zjarrit përfshiu diskutime mbi sektorë të ndryshëm ekonomikë, duke eksploruar mundësitë dhe pengesat. Veçanërisht, Kosova parashikon një rritje ekonomike prej 4% në vitin 2023, e nxitur kryesisht nga investimet e sektorit privat.