Oda Amerikane mirëpret vendimin për shtyrjen e mbledhjes së premiumeve shëndetësore

Prishtinë, 30 qershor 2017 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mirëpret vendimin e sotëm të Qeverisë së Republikës së Kosovës për të shtyrë fillimin e mbledhjes së premiumeve shëndetësore dhe rrjedhimisht implementimin e Ligjit për Sigurime Shëndetësore.

Oda Amerikane konsideron se fillimi eventual i procesit të mbledhjes së premiumeve shëndetësore pa përmbushje të kritereve të nevojshme do të ishte në kundërshtim me dispozitat e ligjit dhe do të shkaktonte huti në mesin e komunitetit të biznesit.

Oda Amerikane kërkon nga Qeveria e vendit dhe institucionet e tjera përgjegjëse që periudhën në vijim ta shfrytëzojnë për kryerjen e të gjitha përgatitjeve të nevojshme për implementimin e këtij ligji të rëndësishëm për qytetarët e Republikës së Kosovës. Poashtu Oda Amerikane kërkon nga Qeveria dhe Kuvendi që të marrin në konsideratë vërejtjet dhe rekomandimet e palëve të interesit gjatë procesit të plotësim-ndryshimit të ligjit të sipërcekur, në përputhje me Agjendën Legjislative të vitit 2017.