Oda Amerikane në mbështetje të startupeve të themeluara nga gratë

Prishtinë, 24 prill, 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një punëtori produktive dhe interaktive mbi “Startupet e themeluara nga gratë”, për t’i ndihmuar ato me financat dhe sfidat me të cilat mund të ballafaqohen. Takimi u hap nga Flandra Marmullaku, Bashkë-themeluese në Talent Management Services dhe kryesuese e Komitetit Gratë Lidere. Ky takim shërbeu si një mbledhje për gratë sipërmarrëse dhe të interesuara në fusha të ndryshme biznesi.

Gjatë punëtorisë, Albulena Kadriu Sela, Kryeshefe Ekzekutive e Darn Group, trajtoi sfidat e shumta me të cilat përballen ndërmarrësit në Kosovë. Ajo preku tema kryesore si mendësia e rritjes, mësimi i vetëdrejtuar, disiplina, perceptimi i dështimit, pritshmëritë shoqërore dhe roli ndikues i modeleve në formësimin e udhëtimeve sipërmarrëse. Një pikë kyçe ishte këshilla e Albulenës për t’u bashkuar me grupe për rrjetëzim dhe për të ditur se kush di më mirë se ju, në vend që të dini informacionin.

Kaltrina Kadriu Xhemaj, Ekzekutive e Financave të Korporatave në British American Tobacco Kosovo, ofroi udhëzime gjithëpërfshirëse mbi peizazhin financiar të startup-eve. Me fokus në pasqyrat financiare, klasifikimin e ndërmarrjeve dhe kërkesat ligjore, Kaltrina pajisi pjesëmarrësit me njohuri thelbësore për të lundruar ndërlikimet e menaxhimit financiar në ekosistemin fillestar.

Elvira Ibrahimi Hoti, Kryeshefe Ekzekutive & Themeluese e Accell, më pas dha një pasqyrë të paçmueshme në aspektet themelore të tatimit në Kosovë. Nga shpjegimi i procedurave të regjistrimit të biznesit deri te shpjegimi i taksave të aplikueshme dhe shpjegimi i përgjegjësive të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK), prezantimi i Elvirës mbuloi një sërë temash thelbësore për të siguruar pajtueshmërinë dhe kuptimin e detyrimeve tatimore. Ajo theksoi gjithashtu rëndësinë e mbajtjes së përpiktë të të dhënave, duke përfshirë dokumentacionin, dosjet dhe procedurat e pagesës.

Në fund të punëtorisë, Stina Hoxha, Zyrtare për Qëndrueshmëri në Odën Amerikane, përshkroi rrugën drejt qëndrueshmërisë dhe ofroi këshilla pragmatike se si të integrohen politikat e qëndrueshme në një kornizë biznesi. Nëpërmjet udhëzimeve të saj, të pranishmit fituan njohuri të vlefshme për zbatimin e praktikave miqësore me mjedisin dhe përqafimin e qëndrueshmërisë si një gur themeli të përgjegjësisë së kompanisë.

Punëtoria ofroi një platformë të pasur për ndarjen dhe bashkëpunimin e njohurive, duke fuqizuar gratë sipërmarrëse për të lundruar në kompleksitetin e biznesit me besim dhe qëndrueshmëri. Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mbetet e përkushtuar për të nxitur iniciativa të tilla fuqizuese dhe për të mbështetur rritjen dhe suksesin e grave në biznes.