Oda Amerikane organizoi një Punëtori për Reformat dhe Legjislacionin e Falimentimit në Kosovë

Prishtinë, 6 mars, 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, në partneritet me Korporatën Financiare Ndërkombëtare (IFC), ka organizuar një punëtori me fokus në reformat dhe legjislacionin e falimentimit në Kosovë. Qëllimi i punëtorisë ishte të thellohej në avantazhet e paraqitura nga projektligji i ri për falimentimin, duke bashkuar biznese, investitorë, banka dhe palë të tjera. Moderatorja e seminarit ishte Syzana Dautaj, Koordinatore e Projektit për Programin e IFC-së për Zgjidhjen e Borxhit. Ngjarja filloi me fjalët hyrëse nga Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv i Odës Amerikane dhe Visar Perani, Udhëheqës Zyrës për Kosovë dhe Maqedoni të Veriut të IFC.

Në panelin e folësve ishin Mahir Tutuli, Kryetar i Gjykatës Komerciale të Kosovës, Partin Pruthi, Kryetar i Komitetit Ligjor në Shoqatën e Bankave të Kosovës dhe Njomëza Zejnullahu, Konsulente për Programin e Zgjidhjes së Borxhit në IFC.

Mahir Tutuli, kryetar i Gjykatës Komerciale të Kosovës, ofroi sqarime të mëtejshme për kornizën ekzistuese të falimentimit në Kosovë, duke shprehur sfidat me të cilat u përballën avokatët në kuptimin e ligjit të mëparshëm, i cili ishte në shqyrtim për heqje. Ligji i ri i falimentimit synon të eliminojë pengesat e hasura më parë. Tutuli theksoi se procedurat e falimentimit janë penguar në gjykata për shkak të mungesës së njohurive juridike apo mosplotësimit të kritereve, ndërsa argumentoi se ligji i Kosovës për falimentimin dallohet si një nga më të mirët në Evropë.

Partin Pruthi, kryetar i Komisionit Ligjor, Shoqata e Bankave të Kosovës, i bëri jehonë shqetësimeve për mangësitë në ligjin e mëparshëm të falimentimit, duke treguar se asnjë nga rastet e falimentimit që përfshijnë bankat nuk ishte zgjidhur. Ai theksoi rëndësinë e mbrojtjes nga falimentimi nga pikëpamja e biznesit.

Njomëza Zejnullahu, nga IFC, dha njohuri mbi aspektet kryesore të projektligjit të ri për falimentimin dhe prezantoi Manualin e Falimentimit për Bizneset. Ajo u thellua në kontekstin historik dhe evolucionin e ligjit të falimentimit në Kosovë, duke theksuar qëllimin e tij. Zejnullahu nënvizoi mungesën e një kornize ligjore për ndërmarrjet publike, të identifikuar si shqetësim nga IFC. Ajo nënvizoi mbulimin gjithëpërfshirës të ligjit aktual, në ndryshim nga paraardhësi i tij me disa mangësi. Gjithashtu, Zejnullahu ka përshkruar dy procedurat themelore sipas Ligjit për Falimentimin: riorganizimin dhe likuidimin.

Gjatë gjithë seminarit, pjesëmarrësit treguan një interes të madh, i dukshëm përmes pyetjeve dhe përgjigjeve të tyre të shumta. Trajtimi i nevojës për detaje të mëtejshme mbi ligjin e ri të falimentimit ishte krucial dhe Oda Amerikane shprehu mirënjohjen ndaj IFC-së për bashkëpunimin e tyre në organizimin e kësaj ngjarjeje kuptimplotë.