Oda Amerikane organizon një forum mbi rëndësinë e nënshkrimit elektronik për sektorin privat

Prishtinë, 22 dhjetor 2023 – Oda Ekonomike Amerikane organizoi një panel diskutimi lidhur me funksionalizimin e nënshkrimit dixhital në Kosovë, me zëvëndësministrin e Ekonomisë, Getoar Mjeku; Gazmend Selmani nga PBC; Shpend Nura nga KEP Trust dhe Mergim Cahani nga Gjirafa.

Në fjalën e tij hyrëse, Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv i Odës Amerikane, theksoi rëndësinë e ligjit dhe zbatimin efektiv të nënshkrimeve elektronike. Zeka theksoi ndikimin e mungesës së akteve nënligjore në aktivitetet e biznesit në Kosovë për disa vite. Ai bëri të ditur se më në fund duket se do të ketë disa zhvillime pozitive nga të cilat do të përfitojë sektori privat në Kosovë.

Gazmend Selmani nga PBC, i cili gjithashtu moderoi ngjarjen, ndau përvojën e PBC-së në procesin e zhvillimit të nënshkrimit dixhital. Selmani shtjelloi investimin e PBC-së në vendet e BE-së për zhvillimin e nënshkrimeve elektronike dhe procesin e mëpasshëm të certifikimit si në BE ashtu edhe në Kosovë.

Zëvendësministri i Ekonomisë, Getoar Mjeku, theksoi objektivin e përbashkët për krijimin e lehtësive për qytetarët dhe bizneset përmes diskutimeve të kësaj natyre. Mjeku pranoi potencialin për zhvillim teknologjik në popullatën kryesisht të re të Kosovës dhe diskutoi iniciativat si Agjenda Dixhitale, e miratuar në fillim të këtij viti. Ligji për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besueshme në transaksionet elektronike, bazuar në praktikat dhe ligjet e BE-së, është miratuar në fund të vitit 2021. Mjeku ka falënderuar kompanitë vendore për kontributin në zhvillimin e sistemeve dhe infrastrukturës teknologjike, përfshirë sistemin e-Kosova .

Shpend Nura nga KEP Trust theksoi motivimin e diskutimit të kësaj teme, duke përmendur pengesat e hasura nga KEP dhe kompania Gjirafa në zbatimin e marrëveshjeve për përmirësimin e ofrimit të shërbimeve. Nura theksoi se përdorimi i nënshkrimeve dixhitale në sektorin e financimit do të përshpejtonte proceset, do të reduktonte kostot operacionale dhe do të rriste aksesin e qytetarëve në financa.

Mergim Cahani nga Gjirafa theksoi rëndësinë e dukshme të nënshkrimeve dixhitale në rritjen e të ardhurave, riorganizimin e proceseve, kursimin e kohës, rritjen e produktivitetit dhe lehtësimin e bashkëpunimeve ndërkombëtare.

Diskutimi përfshinte njohuri të vlefshme nga pjesëmarrës të ndryshëm të cilët shprehën kërkesa për sqarime shtesë nga Banka Qendrore e Kosovës (BQK) dhe institucionet publike lidhur me procedurat e nënshkrimit elektronik. Pjesëmarrësit kërkuan gjithashtu edukim mbi përdorimin e nënshkrimeve elektronike nga të gjithë aktorët dhe i kërkuan qeverisë të përdorë nënshkrimet dixhitale në vendimet e saj dhe të veprojë si një mjet komunikimi me qytetarët.

Ky diskutim theksoi përpjekjet bashkëpunuese ndërmjet sektorit publik dhe privat për të shfrytëzuar përfitimet e nënshkrimeve digjitale, duke nxitur përfundimisht një mjedis biznesi më efikas dhe teknologjikisht më të avancuar në Kosovë.