Oda Amerikane përmbylli Javën Globale të Ndërmarrëse 2023 me ngjarje frymëzuese për gratë ndërmarrëse

Prishtinë, 17 nëntor 2023 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë përmbylli Javën Globale të Ndërmarrësisë 2023 me ngjarjen ‘Thyerja e kufijve: Gratë që ridefinojnë ndërmarrësinë’, e cila mblodhi së bashku një grup divers të grave të suksesshme në biznes dhe aktiviste të biznesit për të ndarë përvojat, njohuritë dhe strategjitë e tyre për tejkalimin e sfidave në mjedisin ndërmarrës.

Aktiviteti, i cila u moderua nga Shqipe Neziri Vela, nga Komiteti Gratë në Energji dhe Miniera, kishte për qëllim të theksonte kontributin e rëndësishëm të ndërmarrësve që kanë rrënuar stereotipet dhe kanë ridefinuar mjedisin ndërmarrës në Kosovë, por gjithashtu shërbeu si një platformë për këto gra të suksesshme që të ndajnë historitë, sfidat dhe sukseset e tyre, duke frymëzuar gjeneratën e ardhshme të udhëheqësve.

Paneli i përbërë nga gra të suksesshme ndërmarrëse dhe aktiviste biznesi si Melita Ymeraga nga Melita & Partners, Flandra Marmullaku nga Talent Management Services dhe Arta Istrefi nga Rrjeti i Grave Ndërmarrëse. Adresimet e tyre u fokusuan në rëndësinë e qëndrueshmërisë, inovacionit dhe bashkëpunimit përballë vështirësive. Pjesëmarrësit mësuan se si këto gra të suksesshme kapërcenin pengesat, thyen barrierat dhe arritën sukses të jashtëzakonshëm në rrugëtimin e tyre ndërmarrës.

Pjesëmarrësit patën po ashtu mundësinë të lidhen me individë me të njëjtin mendim, duke nxitur një ndjenjë komuniteti dhe mbështetje brenda ekosistemit të biznesit lokal. Ngjarja theksoi përkushtimin e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë për të promovuar diversitetin, barazinë dhe përfshirjen në botën e biznesit.

Ngjarja u thellua në një diskutim gjithëpërfshirës mbi rëndësinë kritike të mbështetjes në tejkalimin e pengesave të vazhdueshme me të cilat përballen gratë për të hyrë në treg. Duke theksuar se kjo mbështetje fillon në shtëpi, pjesëmarrësit theksuan sfidat mbizotëruese të diversitetit gjinor, hendekun e vazhdueshëm gjinor dhe nevojën për rritjen e ndërgjegjësimit gjinor. Veçanërisht, aktiviteti hodhi dritë mbi rëndësinë në rritje të grave ndërmarrëse dhe komuniteteve të ndryshme të suksesshme të grave që thyejnë normat dhe kufijtë shoqërorë. Diskutimi përfshiu edhe kontrastin e standardeve të jetesës dhe mendësive midis zonave urbane dhe rurale, duke vënë në dukje ndikimin e tipareve patriarkale në mundësitë e grave. Të pranishmit theksuan domosdoshmërinë e mentorimit dhe rrjetëzimit të grave, duke përmendur raste kur burrat priren të jenë më të zhurmshëm në arritjen e rezultateve të ngjashme.

Diskutimi trajtoi pabarazitë arsimore, sfidat me të cilat ballafaqohen gjatë kujdesit ndaj fëmijëve dhe shtatëzanisë që ndonjëherë çojnë në perceptime të paaftësisë dhe mosbesueshmërisë. Ndërsa pranuan një zbehje të ngadaltë të hendekut gjinor, pjesëmarrësit theksuan rolin e nismave si “Vital Voices”, një OJQ/komunitet që avokon për të drejta dhe mundësi të barabarta. Takimi nënvizoi disavantazhet e trashëgimisë, faktorët socio-ekonomikë dhe aksesin e kufizuar në burime financiare si pengesa shtesë që gratë vazhdojnë të lundrojnë në rrugëtimin e tyre në ndërmarrësi.

Duke shfaqur arritjet e grave në biznes, Oda Amerikane shpreson të inkurajojë më shumë gra që të ndjekin aspiratat e tyre ndërmarrëse dhe të kontribuojnë në rritjen e vazhdueshme të komunitetit të biznesit të Kosovës.