Ofertë nga Mercurius Consulting

Kompania Mercurius Consulting e cila është e specializuar në ofrimin e shërbimeve për rekrutim dhe avancim të stafit, ofron zbritje prej 20% për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane për shërbimet e mëposhtme:

  • Identifikimi i nevojave të klientit
  • Përpilimi i njoftimit (konkursi) për pozitën e punësimit
  • Publikimi i konkursit në portalet e punës dhe në rrjetet sociale
  • Bëjmë Headhunting të personave potencial
  • Grumbullimi i CV-ve, klasifikimi dhe vlerësimi i kandidatëve
  • Intervistimi (në dy faza)
  • Përzgjedhja e rrethit të ngushtë
  • Kontrollimi i referencave
  • Njoftimi i kandidateve të pasuksesshëm

Ju lutemi keni parasysh që zbritja aplikohet në bazë të kërkesës apo pozitës së rekrutimit. Për më shumë informata rreth shërbimeve,kontaktoni në numrin e telefonit: +383 45 111 151 apo në info@mercurius.co apo vizitoni faqen https://mercurius.co