Panel diskutimi: Përafrimi i kurrikulës së arsimit me kërkesat e tregut

Prishtinë, 23 maj 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një panel diskutimi, duke bashkuar ekspertë dhe udhëheqës të industrisë për të shqyrtuar se si arsimi dhe industria mund të bashkëpunojnë për të zhvilluar fuqinë punëtore të së ardhmes.

Janne Salmela, drejtor i Shkollës Finlandeze të Kosovës, përshkroi se si organizohet mësimi në shkollën e tyre përmes aktiviteteve praktike si gatimi, punët e shtëpisë dhe lojërat. Ai theksoi rëndësinë e të mësuarit për jetën, jo vetëm për provimet, duke vënë në dukje se shkolla e tyre nuk ka fare provime.

Bashkim Preteni, Alumni i programit të Fulbright dhe profesor në UP, po ashtu theksoi se mësimi duhet të jetë më praktik dhe jo vetëm teorik. Ai ndau njohuri nga studimet e tij në Gjermani dhe semestri i tij në programin Fulbright në SHBA, duke shpjeguar se pas kthimit, ai i zbatoi këto metoda praktike tani me studentët e tij në UP, duke i lejuar ata të përdorin libra ose tekste ligjore gjatë provimeve.

Furtuna Mehmeti, udhëheqëse e Zyrës për Sigurimin e Cilësisë në Kolegjin AAB dhe moderatore e panelit, theksoi vështirësinë e përafrimit të kurrikulës së arsimit të lartë me avancimet më të fundit teknologjike. Kurrikula përgatitet çdo 3-4 vjet, vuri në dukje ajo, dhe përderisa kurrikula është e standardizuar nëpër universitete në Kosovë, zbatimi ndryshon.

Blerim Zogaj, Kryeshef Ekzekutiv i Talent Network Kosova, theksoi se pavarësisht nga numri i trajnimeve të ndjekura, aftësitë e buta dhe të folurit publik janë vendimtare. Ai mbështeti idenë që të ketë më shumë psikologë në shkolla për të ndihmuar fëmijët të identifikojnë talentet e tyre herët. Zogaj po ashtu theksoi nevojën e përgatitjes së studentëve për jetën, duke theksuar gjeneratën e ndritur dhe premtuese të Kosovës dhe atraktivitetin e saj për investime. Nuk duhet të bëjmë mësime klasike kur u prezantojmë IA-në studentëve, theksoi Blerim Zogaj.

Doruntina Jakupi, Drejtoreshë e Operacioneve të Rekrutimit në Grup në The HeadHunter, diskutoi rëndësinë e vetëndërgjegjësimit dhe nevojën që institucionet të ofrojnë trajnime të përshtatura për kompetencat e kërkuara për punë specifike. Ajo theksoi rëndësinë e të dhënave dhe vuri në dukje mungesën e analizës së të dhënave në kurrikulat aktuale.

Drini Gashi, Kryeshef Ekzekutiv i TechNexus, mbështeti përshtatjen e arsimit me trendet më të fundit. Ai tregoi se ka ndryshuar qasjen e tij ndaj intervistimit të kandidatëve, duke u siguruar që ata të ndihen të vlerësuar që në intervistën e parë. Ai theksoi se arsimi luan një rol vendimtar në zhvillimin e disiplinës dhe aftësive kërkimore tek të diplomuarit.

Paneli arriti në përfundimin se forcimi i bashkëpunimit ndërmjet arsimit dhe industrisë është thelbësor për zhvillimin e një fuqie punëtore të gatshme për të ardhmen. Oda Amerikane do të vazhdojë të lehtësojë diskutime të tilla për të siguruar dialog të vazhdueshëm dhe partneritet ndërmjet palëve kryesore të interesuara.