Përfitimet e Anëtarësimit

Përfitimet Bazike

 • Ftesë për të gjitha ngjarjet e rregullta
 • Pranimi i Informatorit Ditor
 • Pranimi i Buletinit të Odës
 • Pranimi i Buletinit Tremujor Ligjor
 • Logo e kompanisë dhe listimi në ueb-faqe të Odës
 • Oferta ekskluzive nga anëtarët
 • Rekomandim dhe prezantim të biznesit
 • Mundësia për të qenë folës kryesor në tryeza të organizuara nga Oda
 • Shfrytëzimi i sallës së konferencave – pa pagesë
 • Mundësi për sponzorizim dhe reklamim
 • Letër reference të anëtarësisë

Anëtar i Vogël

 • E drejta për të marrë pjesë në Mëngjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim me biznese
 • E drejta për të udhëhequr komitete

Anëtar i Mesëm

 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim me biznese
 • Deri në 4% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Anëtar Korporatë

 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim profesional
 • 10% zbritje per reklamim në revisten Horizon
 • Deri në 7% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike

Anëtar Patron

 • Profil i vecantë në Revisten Horizon të Odës Amerikane
 • E drejta për të marrë pjesë në Mengjesin për Shefa Ekzekutiv
 • Rrjetëzim profesional
 • Shfaqja e logos në të gjitha publikimet dhe ngjarjet e Odës
 • 50% zbritje për reklamim në revistën Horizon
 • Deri në 15% zbritje në misionet tregtare rajonale dhe transatlantike
 • E drejta për të udhëhequr komitete