×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Përfitimet e Anëtarësimit

Anëtarët Patron

Përfitimet

 • 1. Qasje në të gjitha punëtoritë, seminaret dhe sesionet e trajnimit
 • 2. 50% zbritje për reklamim në revistën Horizon të Odës Amerikane
 • 3. Qasje në ngjarjet ekskluzive
 • 4. Avokim
 • 5. Referimet dhe prezantimet e biznesit
 • 6. Iniciativat e angazhimit të komunitetit
 • 7. Ftesa falas për darkën gala të Odës Amerikane (dy vende)
 • 8. Abonim për Informatorin Ditor
 • 9. E drejta për të kryesuar Komitete
 • 10. Vizibilitet i zgjeruar dhe mundësi të veçanta marketingu
 • 11. Përfshirja e adresave të pakufizuara të emailit në listën e shpërndarjes
 • 12. Ftesë për të gjitha rrjetëzimet e biznesit
 • 13. Ftesë për Business BASH të Odës Amerikane
 • 14. Ftesë për të gjitha Mëngjeset Ekzekutive (Tri vende Kryeshefi Ekzekutiv, Zëvendës Kryeshefi Ekzekutiv dhe Drejtori Financiar ose Kryeshefi Operativ)
 • 15. Ftesë për Patron Breakfast Club
 • 16. Ftesa për të gjitha eventet
 • 17. Letër referuese e Anëtarësimit
 • 18. Emri, logo, vegëz aktive, një përshkrim të shkurtër, dhe vegëza e videos promocionale paraqitur në uebfaqen e Odës Amerikane
 • 19. Nuk ka tarifa administrative për misionet tregtare dhe delegacionet e biznesit të Odës Amerikane
 • 20. Nuk ka tarifa administrative për tarifat administrative për tarifat e regjistrimit në panairet e karrierës
 • 21. Mbështetje ndërlidhëse prioritare
 • 22. Shfrytëzimi i sallave të konferencave (Tri herë në vit)
 • 23. Pjesëmarrje falas në Hapësirën Ekspozuese të Odës Amerikane në Prishtina Mall (Deri më 31 dhjetor 2024)

Anëtarët Korporatë

Përfitimet

 • 1. Zbritje 20% në tarifat e administrimit për misionet tregtare dhe delegacionet e biznesit të Odës Amerikane
 • 2. Zbritje 20% në tarifat e regjistrimit për panairet e karrierës
 • 3. Zbritje 30% për reklamat e revistës AmCham Horizon
 • 4. Qasje në punëtori, seminare dhe sesione trajnimi të ndryshme jogjithëpërfshirëse
 • 5. Mbështetja e avokimit dhe ndërlidhjes
 • 6. Referime dhe prezantime biznesi
 • 7. Iniciativat e angazhimit të komunitetit
 • 8. Abonim në Informatorin Ditor
 • 9. E drejta për të kryesuar Komitete
 • 10. Vizibilitet i zgjeruar dhe mundësi marketingu javore
 • 11. Përfshirja e tri adresave të emailit në listën e shpërndarjes
 • 12. Ftesë për Business Bash të Odës Amerikane
 • 13. Ftesë për Mëngjeset Ekzekutive (Dy vende Kryeshefi Ekzekutiv dhe Zëvendës Kryeshefi Ekzekutiv)
 • 14. Ftesa për ngjarje të rregullta (jogjithëpërfshirëse)
 • 15. Letër referuese e Anëtarësimit
 • 16. Emri, logo, vegëz aktive dhe një përshkrim të shkurtër paraqitur në uebfaqen e Odës Amerikane
 • 17. Rrjetëzimi i biznesit jogjithëpërfshirës
 • 18. Shfrytëzimi i sallave të konferencave (një herë në vit)
 • 19. Pjesëmarrje falas në Hapësirën Ekspozuese të Odës Amerikane në Prishtina Mall (Deri më 31 dhjetor 2024)

Anëtarët e Mesëm

Përfitimet

 • 1. Qasje në punëtori, seminare dhe sesione trajnimi të ndryshme jogjithëpërfshirëse
 • 2. Mbështetja e avokimit dhe ndërlidhjes
 • 3. Referime dhe prezantime biznesi
 • 4. Iniciativat e angazhimit të komunitetit
 • 5. Abonim në Informatorin Ditor
 • 6. E drejta për të kryesuar Komitete
 • 7. Përfshirja e tri adresave të emailit në listën e shpërndarjes
 • 8. Ftesë për Mëngjeset Ekzekutive (Një vend)
 • 9. Ftesa për ngjarje të rregullta (jogjithëpërfshirëse)
 • 10. Letër referuese e Anëtarësimit
 • 11. Emri dhe logo paraqitur në uebfaqen e Odës Amerikane
 • 12. Rrjetëzimi i biznesit jogjithëpërfshirës
 • 13. Vizibilitet dhe mundësi marketingu javore
 • 14. Pjesëmarrje falas në Hapësirën Ekspozuese të Odës Amerikane në Prishtina Mall (Deri më 31 dhjetor 2024)

Anëtarët e Vegjël (OJQ)

Përfitimet

 • 1. Qasje në punëtori, seminare dhe sesione trajnimi të ndryshme jogjithëpërfshirëse
 • 2. Mbështetja e avokimit dhe ndërlidhjes
 • 3. Referime dhe prezantime biznesi
 • 4. Iniciativat e angazhimit të komunitetit
 • 5. Abonim në Informatorin Ditor
 • 6. Përfshirja e dy adresave të emailit në listën e shpërndarjes
 • 7. Ftesa për ngjarje jogjithëpërfshirëse
 • 8. Letër referuese e Anëtarësimit
 • 9. Emri dhe logo paraqitur në uebfaqen e Odës Amerikane
 • 10. Rrjetëzimi i biznesit jogjithëpërfshirës
 • 11. Vizibilitet dhe mundësi marketingu javore
 • 12. Pjesëmarrje falas në Hapësirën Ekspozuese të Odës Amerikane në Prishtina Mall (Deri më 31 dhjetor 2024)
TOP