Punëtori rreth vetë-mjaftueshmërisë së energjisë në Odën Amerikane: Nga Konsumatorë në Prosumatorë

Prishtinë, 29 maj 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një punëtori interaktive me temë “Nga Konsumatorë në Prosumatorë: Eksplorimi i mundësive në vetë-mjaftueshmërinë e energjisë”. Fjalët hyrëse për këtë punëtori i mbajti Rudina Heroi-Puka, Kryetare e Komitetit për Energji dhe Miniera dhe Kujdesi ndaj Konsumatorit, Tarifave dhe Çështjeve Rregullative në KESCO. Ngjarja u moderua nga Pranvera Selimi nga Gratë në Energji dhe Miniera.

Ymer Rudari, Shef i Departamentit të Tarifave në Zyrën e Rregullatorit për Energji (ZRrE), prezantoi kontekstin historik të ligjit dhe më pas diskutoi rregulloret e reja për prosumatorët, duke përfshirë faturimin neto, tarifat e prosumatorëve dhe kërkesat teknike. Ai ka shpjeguar se çdo aplikacion duhet të kalojë përmes ZRrE-së dhe se të gjitha aplikacionet e deritanishme janë miratuar nga bordi. Megjithatë, ai theksoi se meqenëse çdo aplikacion për licencë duhet të kalojë përmes ZRrE-së, bordi shpesh duhet të merret me një vëllim të madh të aplikacioneve.

Sabri Tërnava, Drejtor i Shërbimit të Konsumatorëve në KEDS, theksoi perspektivën e KEDS-it. Ai nënvizoi thjeshtimin e kritereve të përgjithshme për marrjen e statusit të prosumatorit dhe potencoi përkushtimin e KEDS-it për të mbështetur dhe licencuar të gjithë aplikantët që dëshirojnë të bëhen prosumatorë. Tërnava vuri në dukje rritjen e ndjeshme të kërkesës për miratime nga ana e klientëve, duke vënë në dukje se ka pasur më shumë kërkesa në katër muajt e parë të vitit 2024 sesa që nga viti 2018. Koha e përgjigjes për këto kërkesa është afërsisht një javë.

Për më tepër, Trim Tërnava, Bashkëpronar/Kryeshef Ekzekutiv i SunVolta Energy, ndau njohuri nga perspektiva e biznesit dhe e prosumatorëve. Ai theksoi se ndonëse rregullorja e re ka sjellë shumë ndryshime pozitive dhe ka lehtësuar procesin, ka ende sfida dhe çështje për t’u adresuar në planin financiar të sistemit të mbështetjes për prosumatorët.

Oda Amerikane vazhdon të mbështesë dhe inkurajojë diskutimet dhe iniciativat që promovojnë vetë-mjaftueshmërinë energjetike dhe kalimin nga konsumatori në prosumator.