Rruga drejt krijimit të fondeve të investimeve diskutohet gjatë Javës Globale të Ndërmarrësisë 2023

Prishtinë, 15 nëntor 2023 – Në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë 2023, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Aktivitetin e USAID-it në Kosovë për Promovimin e Investimeve dhe Qasje në Financa, bashkuan forcat për të diskutuar për zhvillimin e tregut të kapitalit dhe themelimin e fondit të investimeve në Kosovë. Kjo ngjarje mblodhi së bashku folës të shquar të cilët u angazhuan në dy diskutime të ndara, duke trajtuar çështjet kyçe, duke përfshirë përcaktimin e modelit që Kosova duhet të ndjekë në krijimin e fondit të saj të investimeve.

Në fjalën e tij hyrëse, Artan Sadiku, Drejtues i Promovimit të Investimeve në Aktivitetin e USAID-it për Promovimin e Investimeve dhe Qasje në Financa, theksoi fokusin e tyre në promovimin e fondit të parë investues të Kosovës për të nxitur rritjen ekonomike dhe vitalitetin ndërmarrës. Ai vuri në dukje se forumi i diskutimit do të shërbente si një platformë për palët e interesuara vendore dhe ndërkombëtare për të eksploruar praktikat dhe mësimet më të mira nga shembujt e suksesshëm në mbarë botën, duke kapërcyer kufizimet e bankingut tradicional dhe duke ofruar mundësi të ndryshme financimi për bizneset në Kosovë.

Arian Zeka, Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, nënvizoi rolin e rëndësishëm të fondeve investuese në përshpejtimin e zhvillimit ekonomik, nxitjen e krijimit të vendeve të punës dhe rritjen e biznesit. Ai theksoi se bashkëpunimi me USAID-in shton një dimension thelbësor, duke shfrytëzuar ekspertizën dhe burimet për të fuqizuar bizneset lokale dhe për të rritur aksesin financiar për rritje të qëndrueshme ekonomike.

Artan Loxha, Zëvendës Shef i Partisë i Aktivitetit të USAID-it për Promovimin e Investimeve dhe Qasje në Financa, foli për objektivat pesëvjeçare të projektit të USAID-it, duke u fokusuar në tërheqjen e investimeve dhe bërjen e financimit më të aksesueshëm. Diskutimi ngriti pyetje thelbësore në lidhje me modelin për fondin e investimeve të Kosovës, ndërgjegjësimin e bizneseve dhe fillimin e afërt të një fondi granti.

Paneli i parë përfshiu diskutime nga ekspertë ndërkombëtarë duke përfshirë David King, Christophe Nègre dhe Pierre Matek. David King, një ekonomist zhvillimi i cili zhvilloi një koncept në Bosnje dhe Hercegovinë në lidhje me fondet e investimeve, prezantoi njohuri nga Bosnja dhe Hercegovina, duke theksuar rëndësinë e financimit jo-bankar për rritjen e ndërmarrjeve. Ai ndau informacion mbi hapat që ata ndërmorën në avancimin e sektorit financiar dhe përshtatjen e rregulloreve të BE-së në strukturën financiare. Ai vuri në dukje se financat janë thelbësore për rritjen, dhe një komponent thelbësor i konkurrencës së sektorit privat, dhe për të arritur rritjen e PBB-së, është e rëndësishme që së pari të kemi rritje individuale.

Christophe Nègre, Partner i Përgjithshëm i Fondit Privat të Kapitalit të Ballkanit Perëndimor në Beograd, më tej dha rekomandime që Kosova të zbatojë ligjet e bazuara në direktivat e BE-së, duke siguruar besimin ndërkombëtar. Ai theksoi rëndësinë e një historie të fortë, ekipe me përvojë dhe shtrirje rajonale për suksesin e fondit të investimeve.

Për më tepër, Pierre Matek, COO i Fondit të Investimeve të Ndikimit Social Feelsgood në Kroaci, ndau përvoja të vlefshme, duke theksuar rëndësinë e një qasjeje të ekipit të përbashkët, kriteret sociale dhe bashkëpunimin rajonal.

Në panelin e dytë të diskutimit morën pjesë Bersant Disha, Drejtor Ekzekutiv i Recura Financial, Visar Kelmendi, Pronar dhe CEO në Rugove Water, dhe Vjosa Kika, Menaxhere Ligjore dhe Rregullatore në Aktivitetin për Promovimin e Investimeve dhe Qasje në Financa të USAID-it. Disha theksoi nevojën e një mjedisi të favorshëm për krijimin e fondeve të ndryshme investive, duke theksuar potencialin e Kosovës si treg, ndërsa z. Kelmendi theksoi rëndësinë e fondeve investuese për zhvillimin e kompanive private, duke përdorur si shembull kompaninë e tij “Rugove”. Vjosa Kika theksoi gjerësisht dhe saktësisht sfidat legjislative për fondet e investimeve në Kosovë. Përderisa ka përparime premtuese drejt formulimit të legjislacionit që rregullon këto fonde, është thelbësore që ligjet të vendosen në përputhje të plotë me acquis communautaire të BE-së, nënvizoi Kika.

Të dy diskutimet e panelit përfunduan me seanca interaktive pyetje-përgjigje, duke nxitur një dialog bashkëpunues midis pjesëmarrësve që përfaqësonin profile të ndryshme.