“Training Tuesday” i parë i Odës Amerikane për 2024 me Emin Shini nga The HeadHunter

Prishtinë, 20 shkurt, 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka filluar edicionin e “Training Tuesday” për këtë vit. Gjatë këtij sesioni, Emin Shini, Menaxher për Shqipëri dhe Këshilltar i Lartë i Rekrutimit dhe Zhvillimit të Burimeve Njerëzore në The HeadHunter, pajisi pjesëmarrësit me mjetet dhe praktikat më të mira për të rritur përpjekjet e tyre për rekrutim. Sesioni trajtoi sfidat e rekrutimit dhe përfitimet e avancimeve teknologjike në procesin e rekrutimit.

Shini theksoi rëndësinë e të kuptuarit të dallimeve të gjeneratave midis aplikantëve për punë, pasi nevojat dhe dinamika e punës ndryshojnë midis millennials, Gen Z dhe baby boomers. Përveç kësaj, ai theksoi rëndësinë e markës së kompanisë në rekrutim, duke këshilluar trajtimin e kandidatëve si klientë dhe duke theksuar rëndësinë e intervistave të bazuara në kompetenca gjatë procesit të rekrutimit.

HeadHunter u dha pjesëmarrësve një paketë që përmban këshilla për të mbështetur përpjekjet e tyre për rekrutimin. Oda Amerikane shpreh mirënjohje për The HeadHunter dhe Emin Shinin për kontributin e tyre dhe për udhëheqjen e edicionit të parë të ‘Training Tuesday’ për vitin 2024.