Training Tuesday: Investimi në bursë

Prishtinë, 2 gusht 2022 –  Edicioni i radhës i Training Tuesday i Odës Amerikane diskutoi temën ‘Investimi në bursë’, të mbajtur nga z. Muharrem Inan, i cili vepron si Kryetar i Thesarit, Institucioneve Financiare dhe Grupit Privat Bankar në BKT.

  1. Inan shpjegoi krizën aktuale të inflacionit global, e cila nxitet si nga kërkesa, ashtu edhe nga inflacioni i shtytjes. Sa i përket bursave, ai shpjegoi më tej se për shkak të çrregullimeve nga lufta në Ukrainë, do të ketë performancë më të ulët në bursat e BE-së, por një performancë më të mirë në bursat e tjera botërore.

Ai tha se BKT ka zhvilluar të ashtuquajturën platformë Smart Invest, e cila u mundëson klientëve të BKT-së të investojnë në bursa. Ai shpjegoi se ka aksione financiare alternative si Apple, Microsoft, Pfizer, Tesla, Netflix e kështu me radhë. Klientët përdorin e-banking BKT për të pasur akses në platformën Smart Invest dhe për të zgjedhur pozicionet e tyre.

Gjithashtu, aplikacioni celular BKT ofron lajme financiare të përkthyera në shqip për klientët që dëshirojnë të ndjekin ngjarjet e fundit financiare në mbarë botën. Tregu ofron shkëmbime gjatë një harku kohor 24 orësh dhe ofron gjithashtu “leverage position”. Ai theksoi se, duke pasur parasysh se BKT nuk ka asnjë detyrim ligjor për të deklaruar fitimet e klientëve në treg, duke përjashtuar tatimin në burim, deklarimin dhe detyrimet ndaj ATK-së mbeten një përgjegjësi individuale.