×

Support

For Policy Issues please contact: Ardita Hajra @ ardita.hajra@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Shkëndije Loshaj-Krasniqi @ shkendije.krasniqi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Fjolla Bekteshi @ fjolla.bekteshi@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Tregti dhe Doganë

Komiteti i Tregtisë dhe Doganës ka për qëllim të diskutojë mbi sfidat dhe problemet më të cilat përballen kompanitë e kësaj industrie, të ofrojë rekomandime tek institucionet relevante, dhe të avokojë për krijimin e politikave që mundësojnë lehtësimin e tregtisë ne vend.

Kryesues: Avni Krasniqi (Delfin LTD)

Zëvendëskryesues: Sami Makolli (Rikon)
Anëtarët: 
1. Albena Pllana (Coca Cola HBC Kosova)
2. Arsim Nuhiu (Coca Cola HBC Kosova)
3. Bekim Lekaj (Meridian Corporation)
4. Fikret Havolli (Orbico shpk)
5. Jashar Ismaili (AL Petrol)
6. Kastriot Hasani (Kos-Trade)
7. Liridon Alidemaj (Emona Group)
9. Rrahim Meholli (Meridian Corporation)
10. Sami Berisha (EDAG)
11. Sylejman Macastena (HIB Petrol)
12. Tomorr Zeka (Alba Qeramika)
TOP