×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Tregti dhe Doganë

Komiteti i Tregtisë dhe Doganës ka për qëllim të diskutojë mbi sfidat dhe problemet më të cilat përballen kompanitë e kësaj industrie, të ofrojë rekomandime tek institucionet relevante, dhe të avokojë për krijimin e politikave që mundësojnë lehtësimin e tregtisë ne vend.

Kryesues: Avni Krasniqi (Delfin LTD)

Zëvendëskryesues: Sami Makolli (Rikon)
Anëtarët: 
  •  Arsim Nuhiu (Coca Cola HBC Kosovo)
  • Bekim Lekaj (Meridian Corporation)
  • Fikret Havolli (Orbico shpk)
  • Jashar Ismaili (AL Petrol)
  • Kastriot Hasani (Kos-Trade)
  • Liridon Alidemaj (Emona Group)
  • Rrahim Meholli (Meridian Corporation)
  • Sylejman Macastena (HIB Petrol)
  • Tomorr Zeka (Alba Qeramika)
TOP