Tryezë diskutimi: Kuptimi i kërkesave të tregut lidhur me fuqinë punëtore

Prishtinë, 16 maj 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një tryezë diskutimi me temën “Shkëmbimi i njohurive: Kuptimi i kërkesave të tregut lidhur me fuqinë punëtore”, të udhëhequr nga Altin Xhafa, Kryetar i Komitetit të Burimeve Njerëzore dhe Furtuna Mehmeti, Kryetare e Komitetit të Edukimit. Anëtarët e Komitetit të Burimeve Njerëzore dhe atij të Edukimit u thelluan në sfidat kryesore me të cilat përballet fuqia punëtore e kualifikuar e Kosovës.

Gjatë diskutimit gjithëpërfshirës të tryezës së diskutimit, anëtarët e komiteteve trajtuan çështjet kritike që pengojnë zhvillimin e fuqisë punëtore të kualifikuar në Kosovë. Ndër shqetësimet e theksuara ishin mangësitë e identifikuara në aftësitë e buta dhe aftësitë praktike tek studentët. Përveç kësaj, kishte një theks të përbashkët mbi nevojën për të angazhuar punëdhënësit për të përmirësuar kurrikulat dhe ngurrimin mbizotërues të kompanive për të punësuar studentë si praktikantë. Pjesëmarrësit theksuan gjithashtu nevojën për t’u përshtatur me karakteristikat unike të Gjeneratës Z, të cilët shfaqin një preferencë për autonomi më të madhe në vendin e punës dhe një prirje për lëvizshmëri në karrierë.

Oda Amerikane është e përkushtuar për të nxitur bashkëpunimet strategjike midis akademisë dhe aktorëve të industrisë për të kapërcyer hendekun midis ofertave arsimore dhe kërkesave të tregut.