Tryezë diskutimi mbi implikimet e Ligjit për Administrimin e Procedurave Tatimore

Prishtinë, 8 maj 2024 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një tryezë të rëndësishme diskutimi mbi implikimet e Ligjit të sapo miratuar për Administrimin e Procedurave Tatimore. Takimi i udhëhequr nga Lirim Shulina, kryesues i Komitetit Tatimor dhe Blerina Ramaj, Kryesuese e Komitetit të Çështjeve Ligjore, shërbeu si një platformë e rëndësishme për dialog konstruktiv dhe njohuri strategjike.

Gjatë këtij diskutimi dinamik, pjesëmarrësit shprehën rekomandimet dhe shqetësimet e tyre në lidhje me zbatimin praktik të ligjit. Veçanërisht një pikë që u theksua gjatë kësaj tryeze ishte mungesa e dispozitave të qarta të zbatimit retroaktiv në legjislacion. Anëtarët u angazhuan në një diskurs kompleks, duke ofruar perspektiva të paçmueshme që synojnë përmirësimin e efikasitetit dhe drejtësisë së procedurave të administratës tatimore brenda peizazhit të biznesit në Kosovë.

Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë mbetet e palëkundur në përkushtimin e saj për të nxitur një mjedis të favorshëm për rritje dhe zhvillim të qëndrueshëm ekonomik.