×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Forume Virtuale dhe Lajme

...
 • Oda Amerikane dhe BCC organizojnë punëtori rreth menaxhimit strategjik në kohë të krizës

  Prishtinë, 10 shkurt 2021 – Planifikimi strategjik dhe parapërgatitja për t’u ballafaquar me sfida janë aspekte jetike të menaxhmentit, ndërsa, kriza e paprecedentë e shkaktuar nga shpërthimi i COVID-19, së fundmi ka theksuar nevojën që kompanitë të jenë shumë të vëmendshme në këtë aspekt. Për të diskutuar më hollësisht mbi ballafaqimin dhe tejkalimin e situatave...

 • Stabiliteti ekonomik i Kosovës, i pamundur pa rregullim në aspektin politik

  Prishtinë, 8 shkurt 2021 – Periudha e ballafaqimit me pandeminë COVID-19 dhe efektet e shumta anësore që e njëjta ka shkaktuar, ka qenë një ndër periudhat me më shumë zhvillime të para viteve të fundit në aspektin ekonomik. Në forumin virtual të radhës, të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bashkë me gazetarin Albert...

 • Qasja në financa, pikë kthimi për rimëkëmbje ekonomike

  Prishtinë, 3 shkurt 2021 – Që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 dhe implementimi i masave që kufizonin lëvizjen dhe aktivitetin ekonomik, sektori privat dhe komuniteti i biznesit janë ballafaquar me qasjen në financa, si një ndër barrierat kryesore për zhvillim të tyre. Sfidat, me të cilat ende përballen bizneset vendore dhe ato të huajat që...

 • Anashkalimi i sektorit të prodhimit nuk lejon zhvillimin ekonomik në vend

  Prishtinë, 29 janar 2021 – Sektori i prodhimit, si një ndër shtyllat më me ndikim në ekonomi, përmes gjenerimit të vendeve të punës dhe përmbushjes së kërkesës vendore, po përballet me sfida të mëdha. Si rrjedhojë e natyrës së veprimtarive të këtij sektori të cilat nuk mund të kryhen nga distanca, masat mbrojtëse që kufizuan...

 • Joefikasiteti gjyqësor dekurajon investimet e huaja

  Prishtinë, 28 janar 2021 – Përfaqësues të sistemit të Drejtësisë në Kosovë, në kuadër të forumit virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, kanë vlerësuar se stagnimi i miratimit të Ligjit për Gjykatën Komerciale është pasojë e jo stabilitetit politik në vend dhe nënvizuan se në rrethana të tjera ai do të fuqizonte...

 • Brendimi i mirëfilltë i kompanive ndihmon në rekrutimin e talenteve të duhur

  Prishtinë, 26 janar 2021 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka filluar implementimin e aktivitetit E Marta e Trajnimeve, në kuadër të të cilit, çdo dy muaj do të organizohen sesione trajnimi rreth temave të ndryshme relevante për komunitetin e biznesit në vend. Gjatë sesionit të  parë, Dalina Gjicali, drejtoreshë menaxhuese në EPPC Shqipëri dhe...

 • Zbatuesit e ligjit të përdorin armë jo-vdekjeprurëse për të ndaluar aktivitetin kriminal

  Prishtinë, 21 janar 2020 – Sigurimi i sundimit të mirëfilltë të ligjit dhe efikasiteti i mjeteve të përdorura nga zbatuesit e ligjit janë të domosdoshme për lehtësimin e ndalimit të aktivitetit kriminal pa përdorur dhunë. Kjo ishte një ndër temat e trajtuara gjatë një uebinari të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, anëtari Patron...

 • Drejtori i AKK-së: Korniza ligjore e vendit mbron sinjalizuesit e korrupsionit

  Prishtinë, 10 dhjetor 2020 – Si aktivitet pasues i publikimit të Studimit mbi Perceptimin e Korrupsionit, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, në bashkëpunim me Programin e USAID për Drejtësi Komerciale, organizoi një forum virtual lidhur me rolin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit, gjatë së cilit u diskutuan të gjeturat nga studimi, me theks të...

 • Ndikimi negativ i korrupsionit në biznese i njëjtë me atë të pandemisë COVID-19

  Prishtinë, 9 dhjetor 2020 ­– Korrupsioni mbetet një ndër dukuritë negative që pengon veprimtaritë e bizneseve, e rrjedhimisht edhe zhvillimin e mirëfilltë ekonomik që ndikohet fuqishëm nga sektori privat. Në Ditën Ndërkombëtare për Luftimin e Korrupsionit, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e mbështetur nga Programi i USAID për Drejtësi Komerciale prezantoi Studimin mbi perceptimin e...

 • Komunat duhet të jenë më përkrahëse në zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë

  Prishtinë, 22 nëntor 2020 – Me diskutimin e rolit të komunave në zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë janë përmbyllur aktivitetet e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë që organizohet nën udhëheqjen e Qendrës së Inovacionit të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Amerikane Arian Zeka tha se komunat kanë një rol...

 • Përkrahja e ndërmarrësve të rinj shumë e rëndësishme për krijimin e vendeve të reja të punës

  Prishtinë, 21 nëntor 2020 –  Përkrahja e të rinjëve në ndërmarrësi mund të kontribuojë shumë në zhvillimin ekonomik të vendit, sot dhe në të ardhmen. Zhvillimi i ndërmarrësisë tek të rinjtë është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe potencialit ekonomik të rinisë, si dhe stimulimin e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike....

 • Trajnimi dhe aftësimi profesional duhet të rris pjesëmarrjen në ekosistemin e ndërmarrësisë

  Prishtinë, 20 nëntor 2020 – Aftësimi profesional i të rinjëve në vend për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e tregut të punës qoftë në sektorin publik apo privat, duhet të jetë prioritet i institucioneve edukative. Kjo u tha gjatë një forumi virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Agjencia Rajonale për Zhvillim –...

 • Qeveria synon të fuqizojë zhvillimin e ndërmarrësisë në vend

  Prishtinë, 20 nëntor 2020 – Në vazhdën e aktiviteteve të Javës Globale të Ndërmarrësisë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Qendrën e Inovacionit të Kosovës (ICK) organizuan një forum virtual rreth formësimit të politikave shtetërore për nxitjen e zhvillimit të ndërmarrësisë në Kosovë, me Zëvendëskryeministrin e Republikës së Kosovës, Besnik Tahiri. Duke folur...

 • Ndërmarrësi Blin Zeqiri ndan rrugëtimin e tij drejt suksesit

  Prishtinë, 19 nëntor 2020 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Agjencia Rajonale për Zhvillim – Qendër organizuan një ngjarje përmes së cilës të rinjtë kosovarë patën mundësinë të takonin një ndërmarrës dhe të dëgjonin nga afër rrugëtimin e tij drejt suksesit. Kjo ngjarje virtuale u organizua në kuadër të aktiviteteve për Javën Globale të...

 • Inkorporimi i teknologjive të mençura ndihmon zhvillimin e praktikave bujqësore në Kosovë

  Prishtinë, 19 nëntor 2020 – Bujqësia vazhdon të mbetet një ndër sektorët më premtues për zhvillimin e ekonomisë së vendit, ndërsa ky sektor mund të avancohet tutje me inkorporimin e teknologjive të mençura që lehtësojnë punën dhe menaxhimin e të njëjtit. Kjo u tha, ndër të tjera, gjatë një forumi virtual të organizuar nga Oda...

 • Kosova të investojë në avancimin profesional të mësimdhënësve

  Prishtinë, 19 nëntor 2020 – Sistemi arsimor është një ndër shtyllat kryesore mbi të cilën mbështetet zhvillimi i një kombi, prandaj, fokus i veçantë duhet kushtuar përditësimit në hap me kohën të sistemeve arsimore, aftësimit profesional e edhe metodologjisë së mësimdhënies. Kjo u tha në një  forum virtual  mbi inovacionin në proceset e mësimit, të organizuar...

 • Kosova në avantazh kundrejt shteteve të rajonit për regjistrim të bizneseve

  Prishtinë, 18 nëntor 2020 – Zgjedhja dhe implementimi i një strukture të biznesit është një ndër hapat më të rëndësishëm për një ndërmarrës që synon depërtim në treg, ndërsa legjislacioni kosovar është mjaft modern në këtë aspekt. Kjo u tha gjatë një forumi virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në kuadër të Javës...

 • Mendësia ndërmarrëse faktor kyç për shquarjen e biznesit në treg

  Prishtinë 18 tetor 2020 – Mendësia ndërmarrëse, dhe strategjitë e aplikuara në të bërit biznes janë faktorët që shquajnë ndërmarrësit në sektorin ku veprojnë. Zhvillimi i kësaj mendësie sjell përfitime të mëdha në mirëqenien e përgjithshme të vendit e në veçanti të rinisë pasi që lehtëson dhe përmirëson ambientin e të bërit biznes dhe afekton pozitivisht...

 • Përfshirja e grave në sektorin e TIK-ut është në trend rritës

  Prishtinë, 17 nëntor 2020 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, në bashkëpunim me Kolegjin AAB, organizuan një forum virtual gjatë së cilit u adresua revolucioni i jashtëzakonshëm teknologjik që po karakterizon periudhën pas shpërthimit të pandemisë, ndërsa në fokus të veçantë u adresua nevoja për promovimin e përfshirjes së grave në këtë sektor. Ky forum virtual u...

 • Pandemia krijon mundësi për themelimin e bizneseve të reja start-up

  Prishtinë, 17 nëntor 2020 – Themelimi i një biznesi është proces sfidues edhe në rrethana normale, ndërsa pavarësisht vështirësive të cilat pandemia COVID-19 ka shkaktuar për ndërmarrësinë, e njëjta ka krijuar edhe mundësi dhe ide të reja për të filluar biznese. Kjo u tha mes të tjerash në një forum virtual të organizuar në kuadër...

TOP