×

Support

For Policy Issues please contact: info@amchamksv.org
For Membership Services please contact: info@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: info@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Forume Virtuale dhe Lajme

...
 • Transformimi i pronës shoqërore nuk ka alternativë

  Prishtinë, 27 prill 2021 – Pavarësisht të metave që e kanë karakterizuar procesin e privatizimit në vend, transformimi i pronës shoqërore dhe publike në atë private në Kosovë nuk duhet të ketë alternativë, megjithatë nevojitet koordinim i brendshëm ndërinstitucional, si dhe me hisedarët e tjerë për rishikimin e mundshëm të politikave të privatizimit. Kjo u...

 • Zbatimi i të drejtave të pronësisë intelektuale ndikon në nxitjen e investimeve

  Prishtinë, 26 prill 2021 – Me qëllim të shënimit të ditës botërore të pronësisë intelektuale dhe me qëllim të diskutimit të rëndësisë së mbrojtjes efektive të pronësisë intelektuale në fuqizimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi forumin me temë; “Pronësia Intelektuale dhe NVM-të: Plasimi i ideve në treg”,...

 • Komunikimi ndërnjerëzor një ndër sfidat kryesore në zhvillimin e kompanive të TI

  Prishtinë, 20 prill 2021 – Zhvillimi i teknologjisë ka ndryshuar mënyrën e menaxhimit të njerëzve në mënyrë eksponenciale viteve të fundit. Ky ndryshim, pozitiv apo negativ, i ka shtyrë shumë kompani që të adaptohen me qasje të reja ndaj teknologjisë në fushën e menaxhimit. Duke marrë parasysh këtë, si dhe për të diskutuar rreth kompetencave...

 • Institucionet shëndetësore publike dhe private të bashkëpunojnë në digjitalizimin e kujdesit shëndetësor

  Prishtinë, 15 prill 2021 – Parandalimi i sëmundjeve dhe trajtimi efikas përmes teknologjisë digjitale janë thelbësore për një shoqëri të shëndetshme, veçanërisht në këtë kohë të pandemisë. Duke marrë parasysh këtë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka organizuar forumin virtual mbi kujdesin e shëndetësisë digjitale për të diskutuar më tej rëndësinë dhe mjedisin e sigurt...

 • Pandemia krijon trende të reja për sektorin e HORECA-së

  Prishtinë, 6 prill 2021 – Marrë parasysh ndryshimet e shumta që ka shkaktuar shpërthimi i pandemisë COVID-19, duke riformuar realitetin e mëparshëm në shumë industri, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë organizoi një forum virtual mbi trendet në sektorin e hoteleve, restauranteve dhe kafiterive (HORECA), gjatë vitit 2021. Përmes një diskutimi të frytshëm, në këtë forum...

 • Oda Amerikane dhe BCC organizojnë punëtori rreth menaxhimit strategjik në kohë të krizës

  Prishtinë, 10 shkurt 2021 – Planifikimi strategjik dhe parapërgatitja për t’u ballafaquar me sfida janë aspekte jetike të menaxhmentit, ndërsa, kriza e paprecedentë e shkaktuar nga shpërthimi i COVID-19, së fundmi ka theksuar nevojën që kompanitë të jenë shumë të vëmendshme në këtë aspekt. Për të diskutuar më hollësisht mbi ballafaqimin dhe tejkalimin e situatave...

 • Stabiliteti ekonomik i Kosovës, i pamundur pa rregullim në aspektin politik

  Prishtinë, 8 shkurt 2021 – Periudha e ballafaqimit me pandeminë COVID-19 dhe efektet e shumta anësore që e njëjta ka shkaktuar, ka qenë një ndër periudhat me më shumë zhvillime të para viteve të fundit në aspektin ekonomik. Në forumin virtual të radhës, të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, bashkë me gazetarin Albert...

 • Qasja në financa, pikë kthimi për rimëkëmbje ekonomike

  Prishtinë, 3 shkurt 2021 – Që nga shpërthimi i pandemisë COVID-19 dhe implementimi i masave që kufizonin lëvizjen dhe aktivitetin ekonomik, sektori privat dhe komuniteti i biznesit janë ballafaquar me qasjen në financa, si një ndër barrierat kryesore për zhvillim të tyre. Sfidat, me të cilat ende përballen bizneset vendore dhe ato të huajat që...

 • Anashkalimi i sektorit të prodhimit nuk lejon zhvillimin ekonomik në vend

  Prishtinë, 29 janar 2021 – Sektori i prodhimit, si një ndër shtyllat më me ndikim në ekonomi, përmes gjenerimit të vendeve të punës dhe përmbushjes së kërkesës vendore, po përballet me sfida të mëdha. Si rrjedhojë e natyrës së veprimtarive të këtij sektori të cilat nuk mund të kryhen nga distanca, masat mbrojtëse që kufizuan...

 • Joefikasiteti gjyqësor dekurajon investimet e huaja

  Prishtinë, 28 janar 2021 – Përfaqësues të sistemit të Drejtësisë në Kosovë, në kuadër të forumit virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, kanë vlerësuar se stagnimi i miratimit të Ligjit për Gjykatën Komerciale është pasojë e jo stabilitetit politik në vend dhe nënvizuan se në rrethana të tjera ai do të fuqizonte...

 • Brendimi i mirëfilltë i kompanive ndihmon në rekrutimin e talenteve të duhur

  Prishtinë, 26 janar 2021 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë ka filluar implementimin e aktivitetit E Marta e Trajnimeve, në kuadër të të cilit, çdo dy muaj do të organizohen sesione trajnimi rreth temave të ndryshme relevante për komunitetin e biznesit në vend. Gjatë sesionit të  parë, Dalina Gjicali, drejtoreshë menaxhuese në EPPC Shqipëri dhe...

 • Zbatuesit e ligjit të përdorin armë jo-vdekjeprurëse për të ndaluar aktivitetin kriminal

  Prishtinë, 21 janar 2020 – Sigurimi i sundimit të mirëfilltë të ligjit dhe efikasiteti i mjeteve të përdorura nga zbatuesit e ligjit janë të domosdoshme për lehtësimin e ndalimit të aktivitetit kriminal pa përdorur dhunë. Kjo ishte një ndër temat e trajtuara gjatë një uebinari të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, anëtari Patron...

 • Drejtori i AKK-së: Korniza ligjore e vendit mbron sinjalizuesit e korrupsionit

  Prishtinë, 10 dhjetor 2020 – Si aktivitet pasues i publikimit të Studimit mbi Perceptimin e Korrupsionit, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, në bashkëpunim me Programin e USAID për Drejtësi Komerciale, organizoi një forum virtual lidhur me rolin e institucioneve në luftën kundër korrupsionit, gjatë së cilit u diskutuan të gjeturat nga studimi, me theks të...

 • Ndikimi negativ i korrupsionit në biznese i njëjtë me atë të pandemisë COVID-19

  Prishtinë, 9 dhjetor 2020 ­– Korrupsioni mbetet një ndër dukuritë negative që pengon veprimtaritë e bizneseve, e rrjedhimisht edhe zhvillimin e mirëfilltë ekonomik që ndikohet fuqishëm nga sektori privat. Në Ditën Ndërkombëtare për Luftimin e Korrupsionit, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë, e mbështetur nga Programi i USAID për Drejtësi Komerciale prezantoi Studimin mbi perceptimin e...

 • Komunat duhet të jenë më përkrahëse në zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë

  Prishtinë, 22 nëntor 2020 – Me diskutimin e rolit të komunave në zhvillimin e ekosistemit të ndërmarrësisë janë përmbyllur aktivitetet e Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë që organizohet nën udhëheqjen e Qendrës së Inovacionit të Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës Amerikane Arian Zeka tha se komunat kanë një rol...

 • Përkrahja e ndërmarrësve të rinj shumë e rëndësishme për krijimin e vendeve të reja të punës

  Prishtinë, 21 nëntor 2020 –  Përkrahja e të rinjëve në ndërmarrësi mund të kontribuojë shumë në zhvillimin ekonomik të vendit, sot dhe në të ardhmen. Zhvillimi i ndërmarrësisë tek të rinjtë është një mjet i rëndësishëm për zhvillimin e kapitalit njerëzor dhe potencialit ekonomik të rinisë, si dhe stimulimin e një rritjeje të qëndrueshme ekonomike....

 • Trajnimi dhe aftësimi profesional duhet të rris pjesëmarrjen në ekosistemin e ndërmarrësisë

  Prishtinë, 20 nëntor 2020 – Aftësimi profesional i të rinjëve në vend për të përmbushur kërkesat dhe nevojat e tregut të punës qoftë në sektorin publik apo privat, duhet të jetë prioritet i institucioneve edukative. Kjo u tha gjatë një forumi virtual të organizuar nga Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Agjencia Rajonale për Zhvillim –...

 • Qeveria synon të fuqizojë zhvillimin e ndërmarrësisë në vend

  Prishtinë, 20 nëntor 2020 – Në vazhdën e aktiviteteve të Javës Globale të Ndërmarrësisë, Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë në bashkëpunim me Qendrën e Inovacionit të Kosovës (ICK) organizuan një forum virtual rreth formësimit të politikave shtetërore për nxitjen e zhvillimit të ndërmarrësisë në Kosovë, me Zëvendëskryeministrin e Republikës së Kosovës, Besnik Tahiri. Duke folur...

 • Ndërmarrësi Blin Zeqiri ndan rrugëtimin e tij drejt suksesit

  Prishtinë, 19 nëntor 2020 – Oda Ekonomike Amerikane në Kosovë dhe Agjencia Rajonale për Zhvillim – Qendër organizuan një ngjarje përmes së cilës të rinjtë kosovarë patën mundësinë të takonin një ndërmarrës dhe të dëgjonin nga afër rrugëtimin e tij drejt suksesit. Kjo ngjarje virtuale u organizua në kuadër të aktiviteteve për Javën Globale të...

 • Inkorporimi i teknologjive të mençura ndihmon zhvillimin e praktikave bujqësore në Kosovë

  Prishtinë, 19 nëntor 2020 – Bujqësia vazhdon të mbetet një ndër sektorët më premtues për zhvillimin e ekonomisë së vendit, ndërsa ky sektor mund të avancohet tutje me inkorporimin e teknologjive të mençura që lehtësojnë punën dhe menaxhimin e të njëjtit. Kjo u tha, ndër të tjera, gjatë një forumi virtual të organizuar nga Oda...

TOP